Download overzicht
Showing All
Plenair
Workshops
Pijler: klinisch
Pijler: wetenschap
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
Athene B/C
Athene B/C
Opening NVK Congres 2022
09:00 - 09:15
Opening NVK Congres 2022
plenair

Opening NVK Congres 2023 & Simon van Creveld-lezing door Arne Popma
09:00 - 10:15
Opening NVK Congres 2023 & Simon van Creveld-lezing door Arne Popma
09:00 - 10:15
plenair

09:00 - 09:15 Opening NVK Congres

09:15 - 10:15 Simon van Creveld-lezing door Arne Popma

De NVK biedt via de Simon van Creveld-lezing jaarlijks een podium aan personen of instanties die zich inzetten voor de verbetering van de sociaal-maatschappelijke positie van kinderen. Dit jaar is dat professor dr. Arne Popma, hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie & psychosociale zorg van Amsterdam UMC/Emma Kinderziekenhuis. Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich op de ontwikkeling van psychische problemen van kinderen, met speciale aandacht voor kinderen die met het civiele- of de strafrechtspraak te maken krijgen. Hij is voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Arne Popma over zijn lezing: “De mentale gezondheid van kinderen, jongeren en gezinnen staat onder druk. De afgelopen jaren trokken we als kinderartsen en kinderpsychiaters steeds nadrukkelijker samen op om hier aandacht voor te vragen. Toch blijven er ook nog veel vragen over. Hoe duiden we de toename van mentale problemen bij jonge mensen? Waar zouden we als maatschappij prioriteiten kunnen stellen voor verbeteringen? En hoe gaan we de groeiende ongelijkheid in materiële zin én qua gezondheid tegen? Hebben kinderen überhaupt nog toegang tot zorg als het nodig is? In deze lezing onderzoeken we wat onze rol hierin is en hoe we in co-creatie met kinderen en jongeren kunnen werken aan een eigentijdse manier van welzijn- en gezondheidsbevordering.”

Koffie / theepauze
10:30 - 11:00
Koffie / theepauze

Point-of-care ultrasound bij kinderen: waarom zou je dat doen?
11:00 - 12:00
Point-of-care ultrasound bij kinderen: waarom zou je dat doen?
11:00 - 12:00
Pijler: maatschappelijke context

Point-of-care ultrasound bij kinderen: waarom zou je dat doen?
Als je bij jouw acute patiënt één onderzoek mag gebruiken om binnen 5 minuten pneumothorax, pleuravocht / vrij vocht in de buik, vullingsstatus en globale hartfunctie vast te stellen, wat doe je dan? POCUS natuurlijk! Wij praten je bij over de mogelijkheden, stand van zaken in Nederland en hoe training en certificering in POCUS vormgegeven wordt.

Leerdoelen:
• Toepassingen van POCUS binnen de kindergeneeskunde
• Ontwikkeling van opleidings- en certificeringstraject binnen de NVK

POCUS: de basis en nog ietsje verder…
Robin van der Lee, neonatoloog, Radboudumc

Adviesgroep POCUS NVK: samenwerking is het toverwoord
Laila van der Heijden, kinderarts, JBZ

Focus op POCUS-onderwijs in de kindergeneeskunde
Martien Humblet, kinderintensivist, MUMC+

Integrative Medicine-hot topic en koudwatervrees
12:15 - 13:00
Integrative Medicine-hot topic en koudwatervrees
Pijler: maatschappelijke context

Integrative Medicine-hot topic en koudwatervrees
Op basis van beschikbaar wetenschappelijk bewijs en de implementatie ervaringen met Integrative Kindergeneeskunde behandelen wij leefstijlkeuzes en aanvullende therapieën zoals voedingssupplementen, mind-body opties en andere integratieve geneeskundemodaliteiten. Aan bod komen o.a. het scheiden van het kaf van het koren en betrouwbare IM bronnen. Nadruk ligt op acupunctuur bij kinderen met een overzicht van relevante klinische onderzoeken en de veelheid van praktische toepassingen bij verschillende leeftijdsgroepen.

Leerdoelen:
• Vertrouwd raken met dit onderwerp, zodat de collega's zich senang voelen om effectief te communiceren rondom leefstijl en complementaire behandelwijzen
• In staat zijn om het kaf van het koren te scheiden
• Adviseren volgens ethisch raamwerk (werkzaamheid/veiligheid)

Voorzitter: Károly Illy, voorzitter, NVK

1. Integratieve Kindergeneeskunde: zinvolle innovatie in de kindergeneeskunde
Ines von Rosenstiel , kinderarts, Rijnstate ziekenhuis

2. Toepassing van acupunctuur in de Kindergeneeskunde
Djien Liem , kinderarts-acupuncturist, Acupunctuurpraktijk dr. K.D. Liem

Lunchpauze
13:00 - 14:00
Lunchpauze
13:00 - 14:00

Planetary health
14:00 - 15:00
Planetary health
14:00 - 15:00
Pijler: maatschappelijke context

Planetary health
Planetary health is een relatief nieuwe discipline die uitgaat van de relatie tussen menselijke gezondheid en de gezondheid van de planeet. Wat weten we tot dusver over de gezondheidsrisico's van door de mens veroorzaakte milieuveranderingen op planetaire schaal? Waar is meer onderzoek naar nodig? En wat voor effecten zien we hier als kinderartsen van in de dagelijkse praktijk? Verschillende deskundigen op het gebied van longgeneeskunde, immunologie en voeding zullen dit vanuit hun eigen invalshoek toelichten waarbij er uiteraard ruimte is voor vragen en discussie.

Leerdoelen:
• Kennis over het discipline planetary health
• Kennis over de milieueffecten van luchtvervuiling, microplastics en andere omgevingsfactoren op de gezondheid van kinderen

Voorzitters:
• Hugo Kraijenhof, AIOS kindergeneeskunde, Reinier de Graaf Gasthuis/ Erasmus MC-Sophia
• Joany Zachariasse, AIOS kindergeneeskunde, Erasmus MC-Sophia

Zijn microplastics schadelijk?
Nienke Vrisekoop, associate professor translational immunology, UMC Utrecht

Danger is in the air
Ismé de Kleer, kinderarts-kinderlongarts, Fransiscus Gasthuis

Duurzame voeding
Sascha Verbruggen, kinderarts-intensivist, Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis

Koffie / theepauze
15:00 - 15:30
Koffie / theepauze

Een medische fout. En nu?
15:30 - 16:30
Een medische fout. En nu?
15:30 - 16:30

Een medische fout. En nu?
Een jong meisje raakt ernstig beschadigd door een medicatiefout. Deze fout heeft een enorme impact op het leven van het meisje, ouders en de betrokken hulpverleners. In samenwerking met ouders is er een indrukwekkende film gemaakt van dit incident. In dit symposium wordt deze film (15 min) voor het eerst buiten ons ziekenhuis getoond en is er daarna tijd voor reflectie en inhoudelijke onderbouwing.

Leerdoelen:
• Het voorkomen van medische fouten
• Open communicatie na een fout
• Voor jezelf en elkaar zorgen na een fout

Sprekers:
• Marianne Eijkemans, kinderarts, Catharina Ziekenhuis • Arno Brouwers, kinderarts-intensivist, MUMC+ • Catherine Poorthuis, jurist/ communicatietrainer, Training in Praktijk

Een kritische blik op de zorg
16:45 - 17:30
Een kritische blik op de zorg

Een kritische blik op de zorg
Michelle van Tongerloo, huisarts / straatarts Rotterdam

Van dichtbij ziet Michelle van Tongerloo de verstrekkende gevolgen van de toenemende zorgvraag in combinatie met marktwerking en decentralisatie in de zorg. Als huisarts loopt ze de gaten dicht voor patiënten die eigenlijk hulp nodig hebben van de GGZ, jeugdzorg, ziekenhuis of verpleeghuis. Overal zijn de wachtlijsten lang, dus kloppen patiënten maar weer aan bij haar. De huisarts is immers hun eerste aanspreekpunt.
Zorg begint steeds meer op intensieve menshouderij te lijken, stelt Van Tongerloo, met zorginstellingen als reparatiefabriek. Menselijkheid is ingeruild voor efficiëntie. De budgetten kloppen, de targets zijn gehaald - dus wat is het probleem? Door de hoge werkdruk en ook door de manier waarop de zorg wordt bekostigd houdt men het graag kort, want ieder consult wordt beloond. Operatie geslaagd, patiënt overleden.

Michelle van Tongerloo pleit voor een andere benadering van de patiënt. De behandeling begint met luisteren, écht luisteren – zoals je hart gevuld moet zijn met bloed om te kunnen pompen, zoals je eerst moet inademen om weer te kunnen uitademen. Niet de ziekte, maar het verhaal van een patiënt moet centraal staan. In échte gesprekken geven patiënten vaak zelf al antwoorden op hun eigen vragen. Hulpverleners kunnen heel veel problemen níét oplossen. Het blijkt dat huisartsen vaak al na tien seconden een idee hebben wie iemand is en wat het probleem is. Maar Van Tongerloo vindt dat artsen bescheiden moeten blijven. Je weet niet wie er voor je zit. Luister voorbij een oordeel - in de verbinding gebeurt het.

Tot dit inzicht kwam zij doordat zij een jaar lang als eilandarts op Sint Eustatius heeft gewoond - waardoor ze met een andere blik naar de zorg ging kijken. Vanwege de kleinschaligheid van het eiland is er veel betrokkenheid: professionele distantie bestaat daar vrijwel niet. Dit kan zo niet, dacht zij eerst. Pas later realiseerde zij zich: die nabijheid heeft nadelen, maar is ook wat wij missen in Nederland. Ze heeft geleerd wat professionele nabijheid is. Door Sint Eustatius realiseerde zij zich dat zij niet altijd vrolijk wordt van de manier waarop we in Nederland leven. De anonimiteit, de afstandelijkheid en het wantrouwen tegenover burgers. Ook ziet zij weinig rust in de maatschappij waardoor weer andere problemen ontstaan.

Borrel
17:30 - 18:30
Borrel
17:30 - 18:30

Zaal 6/7
Zaal 6/7
Koffie / theepauze
10:30 - 11:00
Koffie / theepauze

Praktische endocrinologie in de periferie filter de pathologie: deel 2
11:00 - 12:00
Praktische endocrinologie in de periferie filter de pathologie: deel 2
11:00 - 12:00
Pijler: klinisch

Praktische endocrinologie in de periferie filter de pathologie: deel 2

Met behulp van 3x7 dia’s met aansprekende casuïstiek worden 3 praktische en veel voorkomende problemen/behandeldilemma’s binnen de kinderendocrinologie met u besproken.

Leerdoel:
Filter de pathologie zonder teveel onnodige diagnostiek te verrichten. Neem op grond van goede argumenten samen met uw kind en ouder de juiste beslissing voor wel of niet behandelen.

Voorzitter: Gerdine Kamp, kinderarts, Tergooi

1. Polydipsie in de periferie, hoe filter je de pathologie?
Mark Garrelfs en Bob Touwslager, kinderarts-endocrinologen, AUMC/ Antonius ziekenhuis Nieuwegein

Met 7 dia’s wordt met casuïstiek en een stroomdiagram de aanpak van dit probleem met u gedeeld. Er worden tips gegeven hoe je polydipsie/urie objectiveert en wanneer je wel of geen dorstproef moet doen: bij een gerichte anamnese en eenvoudig laboratoriumonderzoek kun je zo’n ingewikkelde belastende test vaak voorkomen.

2. Cave te veel slikken, smeren of inhaleren van steroïden
Mariette van Ravenhorst, AIOS kindergeneeskunde, AUMC

Met 7 dia’s wordt getoond hoe je iatrogene bijnierschors insufficiëntie kunt opsporen, bijvoorbeeld met behulp van een groeicurve, welke testen wel/niet zinvol zijn en ook hoe en wanneer je deze insufficiëntie moet suppleren basaal en bij koorts/stress.

3. Argumenten voor en tegen; hulpmiddelen bij het wikken en wegen
Maartje Koëter, Anios en Ellen Bannink, kinderarts, TergooiMC

Tijdens deze sessie worden met 7 dia’s de pros en cons van wel of geen puberteitsremming bij ‘vroegnormale’ puberteit, wel of geen epifysiodese bij verwachte lange eindlengte besproken. Er zijn nieuwe keuzekaarten en platen voor het ‘samen beslissen’ bij deze items ontwikkeld naast de patiënt informatie folders en podcast alle beschikbaar via het platform www.kindbijdedokter.nl

What’s New: Afweerstoornissen? (mede mogelijk gemaakt door Takeda)
12:15 - 13:00
What’s New: Afweerstoornissen? (mede mogelijk gemaakt door Takeda)
Pijler: klinisch

“What’s new” in het herkennen en behandelen van afweerstoornissen? (mede mogelijk gemaakt door Takeda)
De vraag komt vaak naar voren bij een kind met veel infecties: ‘Heeft dit kind verlaagde afweer, of is dit gewoon pech?’ Deze interactieve workshop bekijkt die vraag van meerdere kanten. We doorlopen een boeiende patiëntencasus, en bij elk belangrijk moment kan het publiek meestemmen. We behandelen het perspectief van de algemeen kinderarts en van een immunoloog, en we nemen de nieuwste ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling mee.

Leerdoelen:
• Bespreken van dilemma’s in het diagnostische traject van afweerstoornissen
• Een update van ontwikkelingen in diagnostiek en beleid.

Sprekers:
• Joris van Montfrans, kinderarts, Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMCU)
• Dagmar Berghuis, kinderarts,Willem-Alexander Kinderziekenhuis (LUMC)

Lunchpauze
13:00 - 14:00
Lunchpauze
13:00 - 14:00

Food for Thought
14:00 - 15:00
Food for Thought
14:00 - 15:00
Pijler: klinisch

Food for Thought
Voeding speelt een belangrijke rol bij de gezondheid van ons lichaam en kan een grote invloed hebben op het ontstaan en verergeren van ziekten. En dit geldt zeker voor maag- darm- en leveraandoeningen bij kinderen. Hippocrates zei ooti; “Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding” en deze woorden hebben nog steeds betekenis in de moderne geneeskunde en onderstrepen het belang van een gezond voedingspatroon bij het voorkomen en behandelen van ziekte.

In dit symposium worden drie klinische onderwerpen behandeld waarbij dit thema centraal staat. U wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste inzichten in de rol van blended diet bij het geven van sondevoeding. Verder wordt de nieuwe state of the art diagnostiek en behandeling van Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) en Eosinofiele Oesophagitis besproken. Na het symposium zult u verzadigd zijn van nieuwe praktisch toe te passen kennis!

Voorzitters:
• Sarah Teklenburg, Izala Zwolle
• Marieke Zijlstra, Maasstadziekenhuis Rotterdam

Blended diet: de heilige graal
Dr. Angelika Kindermann, Amsterdam UMC, Amsterdam

Update ESPGHAN richtlijn Eosinofiele oesofagitis
Annemarie Oudshoorn , Gelre ziekenhuizen

Update diagnostiek en behandeling NAFLD
Anita Vreugdenhil, MUMC+, Maastricht

Koffie / theepauze
15:00 - 15:30
Koffie / theepauze

Sporten en bewegen met een (aangeboren) hartafwijking
15:30 - 16:30
Sporten en bewegen met een (aangeboren) hartafwijking
15:30 - 16:30
Pijler: klinisch

Sporten en bewegen met een (aangeboren) hartafwijking
Iedereen weet dat sporten en bewegen gezond is. Maar wat is gezond sporten als je een hartafwijking hebt?
In dit symposium wordt aandacht besteed aan do’s en don’ts in de screening bij (top)sportende kinderen, aan hoe kinderen met een hartafwijking een geschikte sport kunnen vinden en aan de rol van slimme technologie in het stimuleren en ondersteunen van sport bij kinderen met een (aangeboren) hartafwijking

Voorzitters:
Annelies van der Hulst, kindercardioloog, Amsterdam UMC

Zin en onzin van cardiaal screenen bij (top)sportende kinderen
Ingmar Knobbe, kindercardioloog, Amsterdam UMC

Hart voor sport
Esther Vergeer, Esther Vergeer Foundation info

Gebruik van slimme digitale devices
Maaike Kleinsmann, TU Delft

Diner en Pedtalks
18:30 - 21:00
Diner en Pedtalks
18:30 - 21:00
plenair

Na een succesvolle editie afgelopen jaar zijn we blij dat ook dit jaar de PedTalks van Praktische Pediatrie weer op het programma staan; inspirerende verhalen over datgene wat de sprekers bezighoudt en wat ze met kinderartsen willen delen.

De PedTalks worden dit jaar verzorgd door:

• Thilo Mohns, kinderarts in Máxima MC locatie Veldhoven/ bestuurslid NVK

De Droomfabriek: Waarom Goede Slaap Essentieel is voor de Gezondheid van Kinderen
Als kinderartsen nog beter willen begrijpen hoe ze de gezondheid en het welzijn van kinderen kunnen verbeteren, mogen ze deze PedTalk over het belang van slaap bij kinderen niet missen!
• Jeroen Dudink, kinderarts-neonatoloog en voorzitter van de Vereniging Kind en Slaap en van het Sleep Discovery Lab. UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Met een lach en een traan - Humor doet leven!
• Marc Jansen, kinderarts immunoloog-reumatoloog, Wilhelmina Kinderziekenhuis

Een MBA, kan je er iets mee?
Ga jij managen?!? Maar je bent zo’n dokter-dokter….
• Frédérique Berkestijn, medisch hoofd klinische zorg en kinderarts-kinderneuroloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)

Zaal 8/9
Zaal 8/9
Koffie / theepauze
10:30 - 11:00
Koffie / theepauze

Grenzen verleggen; van organoïde tot augmented reality
11:00 - 12:00
Grenzen verleggen; van organoïde tot augmented reality
11:00 - 12:00
Pijler: wetenschap

Grenzen verleggen; van organoïde tot augmented reality
De Federatie Medisch Specialisten keert elke 2 jaar de Wetenschaps- en Innovatieprijs uit. Dit jaar zijn er verschillende excellente kindergeneeskundige onderzoeken bij de NVK ingediend. Alle zijn dusdanig excellent dat ze podium verdienen. Er zullen 4 voordrachten gegeven worden, elk betreft recent gepubliceerd onderzoek. Zoals u gewend bent binnen de kindergeneeskunde, zijn de onderwerpen zeer veelzijdig. Van organoïde to augmented reality, en alles daar tussenin!

Leerdoel:
Na afloop van het symposium heeft u een goed overzicht verkregen van grensverleggend, excellent en veelzijdig kindergeneeskundig onderzoek binnen Nederland.

Voorzitters:
Annemarie van Rossum, kinderarts-infectioloog, Erasmus MC
Frans Plötz, kinderarts, Tergooimc en Amsterdam UMC

Prime Time
Sabine Fuchs, kinderarts Metabole Ziekten, Wilhelmina Kinderziekenhuis

Curieus naar de CUREiHUS uitkomsten: Verantwoord en effectief gebruik van duur weesgeneesmiddel voor atypische vorm van hemolytisch uremisch syndroom (aHUS)
Kioa Wijnsma, kinderarts i.o, Amalia kinderziekenhuis, Radboudumc

IV-orale antibiotica switch therapie in neonaten met een waarschijnlijke bacteriële infectie: RAIN studie
Fleur Keij, arts-onderzoeker, Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis

Electronic Decision Support in the Delivery Room Using Augmented Reality
Tim Antonius, kinderarts - neonatoloog, Radboudumc

Positieve verwachtingen en ervaringen bij zieke kinderen
12:15 - 13:00
Positieve verwachtingen en ervaringen bij zieke kinderen
Pijler: wetenschap

Positieve verwachtingen en ervaringen bij zieke kinderen
Voor veel kinderen zijn ziekenhuisopnames erg spannend. Onderzoek op het gebied van positieve verwachtingen (placebo-effecten) en positieve psychologie geven veelbelovende aanwijzingen voor potentiële positieve effecten op angst, controle, zelfvertrouwen en hoop. Deze sessie bespreekt de wetenschappelijke evidentie voor het belang van positieve verwachtingen en ervaringen en twee lopende onderzoeken naar de effecten van magie en de ‘Wish Journey’ van Make-A-Wish, waarin het bevorderen van positieve verwachtingen en ervaringen centraal staan.

Leerdoel:
Deze sessie geeft inzicht in het belang van, en mogelijkheden voor het bevorderen van positieve verwachtingen en ervaringen binnen de zorg voor zieke kinderen.

Voorzitter: Arno Roest, kindercardioloog, Willem-Alexander Kinderziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum

Positieve verwachtingen en ervaringen in de (kinder-)zorg: een overzicht van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van placebo-effecten en positieve psychologie
Henriët van Middendorp, universitair hoofddocent Gezondheidpsychologie, Universiteit Leiden

It’s a kind of magic: De inzet van magie en illusies in de ziekenhuiszorg voor kinderen
Anne Versluis, promovendus, Willem-Alexander Kinderziekenhuis & Universiteit Leiden

De kracht van de Wish Journey bij zieke kinderen: een laagdrempelige interventie
Stefanie Lommers of Hanneke Verburg, relatiebeheer Zorgprofessionals, Make-A-Wish Nederland

Lunchpauze
13:00 - 14:00
Lunchpauze
13:00 - 14:00

Preventie van voedselallergie, ook voor koemelk?
14:00 - 15:00
Preventie van voedselallergie, ook voor koemelk?
14:00 - 15:00
Pijler: wetenschap

Preventie van voedselallergie, ook voor koemelk?
Inmiddels is vroege introductie van kippenei en pinda met succes geïmplementeerd in Nederland. Voel jij je al helemaal vertrouwd om thuisintroductie te adviseren? In deze sessie leer je wat de risicofactoren zijn voor reacties op pinda bij zuigelingen en of je al adviezen kunt geven wat betreft koemelkallergie. De nieuwste data en handige tips voor de praktijk.

Leerdoelen:
• Adviezen kunnen geven over vroegintroductie
• Zorgvuldige afweging bij het voorschrijven van koemelkvrije voeding

Voorzitter: Eva C. Koffeman, kinderarts - allergoloog, Rijnstate

Vroegintroductie van pinda in Nederland: het PEANUTNL cohort
Dirk Verhoeven, kinderarts-allergoloog, Reinier de Graaf

Koemelkallergie bij zuigelingen; wel of geen IgE? Wat nu?
Lonneke Landzaat, kinderarts-allergoloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Vroegintroductie van koemelk: preventief voor IgE gemedieerde koemelkallergie?
Kelly van de Vorst, kinderarts - allergoloog, Maasstadziekenhuis

Hoe brengen we dit in de praktijk? Discussie met de sprekers.
Eva C Koffeman, kinderarts - allergoloog, Rijnstate

Koffie / theepauze
15:00 - 15:30
Koffie / theepauze

Vrije Voordrachten
15:30 - 16:30
Vrije Voordrachten
15:30 - 16:30
Pijler: wetenschap

Vrije Voordrachten

Naleving van de richtlijn ‘licht traumatisch hersenletsel’ bij kinderen
Aukelien Jacobs, Isala Zwolle

De betrouwbaarheid van de huidbilimeting bij neonaten voor, tijdens en na fototherapie – Een systematische review en meta-analyse
Lisa ten Cate, Isala Zwolle

Toename van kinderen met invasieve groep A-streptokokken infecties in Nederland in 2022
E. van Kempen, Juliana Kinderziekenhuis HagaZiekenhuis

Single family rooms op de NICU: De heilige graal?
Marije Peters, Isala Zwolle

Lange termijn uitkomsten van een reanimatie na verdrinking bij kinderen
Denne Scharink, Erasmus MC

Genotype-phenotype correlation in a large cohort of pediatric patients with heterozygous and homozygous familial hypercholesterolemia
A. Wiegman, AmsterdamUMC