Programmaoverzicht

  • Klinisch

  • Wetenschap

  • Maatschappelijke context

  • Plenair

  • AJN

Download overzicht
Showing All
Plenair
Workshops
Pijler: klinisch
Pijler: wetenschap
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
Athene B/C
Athene B/C
Opening NVK Congres 2022
09:00 - 09:15
Opening NVK Congres 2022
plenair

Opening NVK Congres 2023 & Simon van Creveld-lezing door Arne Popma
09:00 - 10:15
Opening NVK Congres 2023 & Simon van Creveld-lezing door Arne Popma
09:00 - 10:15
plenair

De Simon Van Creveld-lezing is een vast onderdeel van het NVK Congres. De lezing geeft een podium aan personen of instanties die zich inzetten voor de verbetering van de sociaal-maatschappelijke positie van kinderen.

Professor dr. Arne Popma is hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie van Amsterdam UMC, locatie VUmc, waar hij het wetenschappelijk (neurobiologisch) onderzoek leidt naar de ontwikkeling van antisociaal en agressief gedrag bij kinderen en jeugdigen. Een deel van dit onderzoek vindt plaats bij kinderen en jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Hij is voorzitter van de Academische Werkplaats Risicojeugd en van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Popma werkt als kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel in Amsterdam, waar hij het kennisnetwerk Forensisch & Gedrag aanstuurt.

Koffie / theepauze
10:30 - 11:00
Koffie / theepauze

Point-of-care ultrasound bij kinderen: waarom zou je dat doen?
11:00 - 12:00
Point-of-care ultrasound bij kinderen: waarom zou je dat doen?
11:00 - 12:00
Pijler: maatschappelijke context

Point-of-care ultrasound bij kinderen: waarom zou je dat doen?
Als je bij jouw acute patient één onderzoek mag gebruiken om binnen 5 minuten pneumothorax, pleuravocht / vrij vocht in de buik, vullingsstatus en globale hartfunctie vast te stellen, wat doe je dan? POCUS natuurlijk! Wij praten je bij over de mogelijkheden, stand van zaken in NL en hoe training en certificering in POCUS vormgegeven wordt.

Leerdoelen:
• Toepassingen van POCUS binnen de kindergeneeskunde
• Ontwikkeling van opleidings- en certificeringstraject binnen de NVK

POCUS: de basis en nog ietsje verder…
Robin van der Lee, neonatoloog, Radboudumc

Adviesgroep POCUS NVK: samenwerking is het toverwoord
Laila van der Heijden, kinderarts, JBZ

Focus op POCUS onderwijs in de kindergeneeskunde
Martien Humblet, kinderintensivist, MUMC+

Integrative Medicine-hot topic en koud water vrees
12:15 - 13:00
Integrative Medicine-hot topic en koud water vrees
Pijler: maatschappelijke context

Integrative Medicine-hot topic en koud water vrees
Op basis van beschikbaar wetenschappelijk bewijs en de implementatie ervaringen met Integrative Kindergeneeskunde behandelen wij leefstijlkeuzes en aanvullende therapieën zoals voedingssupplementen, mind -body opties en andere integratieve geneeskundemodaliteiten. Aan bod komen oa het scheiden van het kaf van het koren en betrouwbare IM bronnen. Nadruk ligt op acupunctuur bij kinderen met een overzicht van relevante klinische onderzoeken en de veelheid van praktische toepassingen bij verschillende leeftijdsgroepen.

Leerdoelen:
• Vertrouwd raken met dit onderwerp, zodat de collega s zich senang voelen om effectief te communiceren rondom leefstijl en complementaire behandelwijzen
• In staat zijn om het kaf van het koren te scheiden
• Adviseren volgens van ethisch raamwerk (werkzaamheid/veiligheid)

Voorzitter: Károly Illy, voorzitter, NVK

1. Integratieve Kindergeneeskunde: zinvolle innovatie in de kindergeneeskunde
Ines von Rosenstiel , kinderarts, Rijnstate ziekenhuis

2. Toepassing va acupunctuur in de Kindergeneeskunde
Djien Liem , kinderarts-acupuncturist, Acupunctuurpraktijk dr. K.D. Liem

Lunchpauze
13:00 - 14:00
Lunchpauze
13:00 - 14:00

Planetary health
14:00 - 15:00
Planetary health
14:00 - 15:00
Pijler: maatschappelijke context

Planetary health
Planetary health is een relatief nieuwe discipline dat uitgaat van de relatie tussen menselijke gezondheid en de gezondheid van de planeet. Wat weten we tot dusver over de gezondheidsrisico's van door de mens veroorzaakte milieuveranderingen op planetaire schaal? Waar is meer onderzoek naar nodig? En wat voor effecten zien we hier als kinderartsen van in de dagelijkse praktijk? Verschillende deskundigen op het gebied van longgeneeskunde, immunologie en voeding zullen dit vanuit hun eigen invalshoek toelichten waarbij er uiteraard ruimte is voor vragen en discussie.

Leerdoelen:
• Kennis over het discipline planetary health
• Kennis over de milieueffecten van luchtvervuiling, microplastics en andere omgevingsfactoren op de gezondheid van kinderen

Voorzitters:
• Hugo Kraijenhof, AIOS kindergeneeskunde, Reinier de Graaf Gasthuis/ Erasmus MC-Sophia
• Joany Zachariasse, AIOS kindergeneeskunde, Erasmus MC-Sophia

Zijn microplastics schadelijk?
Nienke Vrisekoop, associate professor translational immunology, UMC Utrecht

Danger is in the air
Ismé de Kleer, kinderarts-kinderlongarts, Fransiscus Gasthuis

Duurzame voeding
Sascha Verbruggen, kinderarts-intensivist, Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis

Koffie / theepauze
15:00 - 15:30
Koffie / theepauze

Een medische fout. En nu?
15:30 - 16:30
Een medische fout. En nu?
15:30 - 16:30

Een medische fout. En nu?
Een jong meisje raakt ernstig beschadigd door een medicatiefout. Deze fout heeft een enorme impact op het leven van het meisje, ouders en de betrokken hulpverleners. In samenwerking met ouders is er een indrukwekkende film gemaakt van dit incident. In dit symposium wordt deze film (15 min) voor het eerst buiten ons ziekenhuis getoond en is er daarna tijd voor reflectie en inhoudelijke onderbouwing.

Leerdoelen:
• Het voorkomen van medische fouten
• Open communicatie na een fout
• Voor jezelf en elkaar zorgen na een fout

Sprekers:
• Marianne Eijkemans, kinderarts, Catharina Ziekenhuis • Arno Brouwers, kinderarts-intensivist, MUMC+ • Catherine Poorthuis, jurist/ communicatietrainer, Training in Praktijk

Een kritische blik op de zorg
16:45 - 17:30
Een kritische blik op de zorg

Een kritische blik op de zorg
Michelle van Tongerloo, huisarts / straatarts Rotterdam

Van dichtbij ziet Michelle van Tongerloo de verstrekkende gevolgen van de toenemende zorgvraag in combinatie met marktwerking en decentralisatie in de zorg. Als huisarts loopt ze de gaten dicht voor patiënten die eigenlijk hulp nodig hebben van de GGZ, jeugdzorg, ziekenhuis of verpleeghuis. Overal zijn de wachtlijsten lang, dus kloppen patiënten maar weer aan bij haar. De huisarts is immers hun eerste aanspreekpunt.
Zorg begint steeds meer op intensieve menshouderij te lijken, stelt Van Tongerloo, met zorginstellingen als reparatiefabriek. Menselijkheid is ingeruild voor efficiëntie. De budgetten kloppen, de targets zijn gehaald - dus wat is het probleem? Door de hoge werkdruk en ook door de manier waarop de zorg wordt bekostigd houdt men het graag kort, want ieder consult wordt beloond. Operatie geslaagd, patiënt overleden.

Michelle van Tongerloo pleit voor een andere benadering van de patiënt. De behandeling begint met luisteren, écht luisteren – zoals je hart gevuld moet zijn met bloed om te kunnen pompen, zoals je eerst moeten inademen om weer te kunnen uitademen. Niet de ziekte, maar het verhaal van een patiënt moet centraal staan. In échte gesprekken geven patiënten vaak zelf al antwoorden op hun eigen vragen. Hulpverleners kunnen heel veel problemen níét oplossen. Het blijkt dat huisartsen vaak al na tien seconden een idee hebben wie iemand is en wat het probleem is. Maar Van Tongerloo vindt dat artsen bescheiden moeten blijven. Je weet niet wie er voor je zit. Luister voorbij een oordeel - in de verbinding gebeurt het.

Tot dit inzicht kwam zij doordat zij een jaar lang als eilandarts op Sint Eustatius heeft gewoond - waardoor ze met een andere blik naar de zorg ging kijken. Vanwege de kleinschaligheid van eiland is er veel betrokkenheid: professionele distantie bestaat daar vrijwel niet. Dit kan zo niet, dacht zij eerst. Pas later realiseerde zij zich: die nabijheid heeft nadelen, maar is ook wat wij missen in Nederland. Ze heeft geleerd wat professionele nabijheid is. Door Sint Eustatius realiseerde zij zich dat zij niet altijd vrolijk wordt van de manier waarop we in Nederland leven. De anonimiteit, de afstandelijkheid en het wantrouwen tegenover burgers. Ook ziet zij weinig rust in de maatschappij waardoor weer andere problemen ontstaan.

Borrel
17:30 - 18:30
Borrel
17:30 - 18:30

Zaal 6/7
Zaal 6/7
Koffie / theepauze
10:30 - 11:00
Koffie / theepauze

Praktische endocrinologie in de periferie filter de pathologie: deel 2
11:00 - 12:00
Praktische endocrinologie in de periferie filter de pathologie: deel 2
11:00 - 12:00
Pijler: klinisch

Praktische endocrinologie in de periferie filter de pathologie: deel 2

Met behulp van 3x7 dia’s met sprekende casuïstiek worden 3 praktische en veel voorkomende problemen/behandel dilemma’s binnen de kinderendocrinologie met u besproken.

Leerdoel:
Filter de pathologie zonder teveel onnodige diagnostiek te verrichten. Neem op grond van goede argumenten samen met uw kind en ouder de juiste beslissing voor wel of niet behandelen.

Voorzitter: Gerdine Kamp, kinderarts, Tergooi

1. Polydipsie in de periferie, hoe filter je de pathologie?
Mark Garrelfs en Bob Touwslager, kinderarts/endocrinologen, AUMC/ Antonius ziekenhuis Nieuwegein

Met 7 dia’s wordt met casuïstiek en een stroomdiagram de aanpak van dit probleem met u gedeeld. Er worden tips gegeven hoe je polydipsie/urie objectiveert en wanneer je wel of geen dorstproef moet doen: bij een gerichte anamnese en eenvoudig laboratoriumonderzoek kun je zo’n ingewikkelde belastende test vaak voorkomen.

2. Cave te veel slikken, smeren of inhaleren van steroïden
Mariette van Ravenhorst, AIOS kindergeneeskunde, AUMC

Met 7 dia’s wordt getoond hoe je iatrogene bijnierschors insufficiëntie kunt opsporen, bijvoorbeeld met behulp van een groeicurve, welke testen wel/niet zinvol zijn en ook hoe en wanneer je moet deze insufficiëntie suppleren basaal en bij koorts/stress. 3. Argumenten voor en tegen; hulpmiddelen bij het wikken en wegen
Maartje Koëter, Anios en Ellen Bannink, kinderarts, TergooiMC

Tijdens deze sessie worden met 7 dia’s de pros en cons van -wel of geen puberteitsremming bij ‘vroegnormale’ puberteit. -wel of geen epifysiodese bij verwachte lange eindlengte Er zijn nieuwe keuzekaarten en platen voor het ‘samen beslissen’ bij deze items ontwikkeld naast de patiënt informatie folders en podcast allen beschikbaar via het platform www.kindbijdedokter.

What’s New: Afweerstoornissen? (mede mogelijk gemaakt door Takeda)
12:15 - 13:00
What’s New: Afweerstoornissen? (mede mogelijk gemaakt door Takeda)
Pijler: klinisch

“What’s new” in het herkennen en behandelen van afweerstoornissen? (mede mogelijk gemaakt door Takeda)
De vraag komt vaak naar voren bij een kind met veel infecties: ‘Heeft dit kind verlaagde afweer, of is dit gewoon pech?’ Deze interactieve workshop bekijkt die vraag van meerdere kanten. We doorlopen een boeiende patiënten casus, en bij elk belangrijk moment kan het publiek meestemmen. We behandelen het perspectief van de algemeen kinderarts en van een immunoloog, en we nemen de nieuwste ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling mee.

Leerdoelen:
• Bespreken van dilemma’s in de diagnostische traject van afweerstoornissen • Een update van ontwikkelingen in diagnostiek en beleid. Sprekers:
• Joris van Montfrans, kinderarts, Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMCU)
• Dagmar Berghuis, kinderarts,Willem-Alexander Kinderziekenhuis (LUMC)

Lunchpauze
13:00 - 14:00
Lunchpauze
13:00 - 14:00

Food for Thought
14:00 - 15:00
Food for Thought
14:00 - 15:00
Pijler: klinisch

Food for Thought
Voeding speelt een belangrijke rol bij de gezondheid van ons lichaam en kan een grote invloed hebben op het ontstaan en verergeren van van ziekten. En dit geld zeker voor maag- darm- en leveraandoeningen bij kinderen. Hippocrates zei ooti; “Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding” en deze woorden hebben nog steeds betekenis in de moderne geneeskunde en onderstrepen het belang van een gezond voedingspatroon bij het voorkomen en bij het behandelen van ziekte.

In dit symposium worden drie klinische onderwerpen behandeld waarbij dit thema centraal staat. U wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste inzichten in de rol van blended diet bij het geven van sondevoeding. Verder wordt de nieuwe state of the art diagnostiek en behandeling van Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) en Eosinofiele Oesophagitis besproken. Na het symposium zult u verzadigd zijn met nieuwe praktisch toe te passen kennis!

Voorzitters:
• Sarah Teklenburg, Izala Zwolle
• Marieke Zijlstra Zijlstra, Maasstadziekenhuis Rotterdam

Blended diet: de heilige graal
Dr. Angelika Kindermann, Amsterdam UMC, Amsterdam

Update ESPGHAN richtlijn Eosinofiele oesofagitis
Annemarie Oudshoorn , Gelre ziekenhuizen

Update diagnostiek en behandeling NAFLD
Anita Vreugdenhil, MUMC+, Maastricht

Koffie / theepauze
15:00 - 15:30
Koffie / theepauze

Sporten en bewegen met een (aangeboren) hartafwijking
15:30 - 16:30
Sporten en bewegen met een (aangeboren) hartafwijking
15:30 - 16:30
Pijler: klinisch

Sporten en bewegen met een (aangeboren) hartafwijking
Iedereen weet dat sporten en bewegen gezond is. Maar wat is gezond sporten als je een hartafwijking hebt?
In dit symposium wordt aandacht besteed aan do’s en don’ts in de screening bij (top)sportende kinderen, aan hoe kinderen met een hartafwijking een geschikte sport kunnen vinden en aan de rol van slimme technologie in het stimuleren en ondersteunen van sport bij kinderen met een (aangeboren) hartafwijking

Voorzitters:
• Annelies van der Hulst, kindercardioloog, Amsterdam UMC
• Gideon du Marchie Sarvaas, kindercardioloog, UMCG

Sprekers:
Zin en onzin van cardiaal screenen bij (top)sportende kinderen
I Knobbe, kindercardioloog, Amsterdam UMC

Hart voor sport
Esther Vergeer, Esther Vergeer Foundation info

Gebruik van slimme digitale devices
Maaike Kleinsmann, TU Delft

Diner en Pedtalks
18:30 - 21:00
Diner en Pedtalks
18:30 - 21:00
plenair

Na het succes van voorgaande jaren ook dit jaar op het programma! Om 20.00 uur direct begint de Praktische Pediatrie PedTalks.

Zaal 8/9
Zaal 8/9
Koffie / theepauze
10:30 - 11:00
Koffie / theepauze

Grenzen verleggen; van organoïde tot augmented reality
11:00 - 12:00
Grenzen verleggen; van organoïde tot augmented reality
11:00 - 12:00
Pijler: wetenschap

Grenzen verleggen; van organoïde tot augmented reality
De Federatie Medisch Specialisten keert elke 2 jaar de Wetenschaps- en Innovatieprijs uit. Dit jaar zijn er verschillende excellente kindergeneeskundige onderzoeken bij de NVK ingediend. Allen zijn dusdanig excellent dat ze podium verdienen. Er zullen 4 voordrachten gegeven worden, elk betreft recent gepubliceerd onderzoek. Zoals u gewend bent binnen de kindergeneeskunde, zijn de onderwerpen zeer veelzijdig. Van organoïde to augmented reality, en alles daar tussenin!

Leerdoel:
Na afloop van het symposium heeft u een goed overzicht verkregen van grensverleggend, excellent en veelzijdige kindergeneeskundig onderzoek binnen Nederland.

Prime Time
Sabine Fuchs, kinderarts Metabole Ziekten, Wilhelmina Kinderziekenhuis

Curieus naar de CUREiHUS uitkomsten: Verantwoord en effectief gebruik van duur
Nicole van de Kar, kinderarts-nefroloog, Amalia kinderziekenhuis, Radboudumc

IV-orale antibiotica switch therapie in neonaten met een waarschijnlijke bacteriële infectie: RAIN studie
Fleur Keij, arts-onderzoeker, Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis

Electronic Decision Support in the Delivery Room Using Augmented Reality
Tim Antonius, kinderarts - neonatoloog, Radboudumc

Het belang van positieve emoties bij de behandeling van zieke kinderen
12:15 - 13:00
Het belang van positieve emoties bij de behandeling van zieke kinderen
Pijler: wetenschap

Het belang van positieve emoties bij de behandeling van zieke kinderen

Lunchpauze
13:00 - 14:00
Lunchpauze
13:00 - 14:00

Preventie van voedselallergie, ook voor koemelk?
14:00 - 15:00
Preventie van voedselallergie, ook voor koemelk?
14:00 - 15:00
Pijler: wetenschap

Preventie van voedselallergie, ook voor koemelk?
Inmiddels is vroege introductie van kippenei en pinda met succes geïmplementeerd in Nederland. Voel jij je al helemaal vertrouwd om thuisintroductie te adviseren? In deze sessie leer je wat de risicofactoren zijn voor reacties op pinda bij zuigelingen en of je al adviezen kunt geven wat betreft koemelkallergie. De nieuwste data en handige tips voor de praktijk.

Leerdoelen:
• Adviezen kunnen geven over vroegintroductie
• Zorgvuldige afweging bij het voorschrijven van koemelkvrije voeding

Voorzitter: Eva C Koffeman, kinderarts - allergoloog, Rijnstate

Vroegintroductie van pinda in Nederland: het PEANUTNL cohort
Dirk Verhoeven, kinderarts-allergoloog, Reinier de Graaf

Koemelkallergie bij zuigelingen; wel of geen IgE? Wat nu?
Lonneke Landzaat, kinderarts-allergoloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Vroegintroductie van koemelk: preventief voor IgE gemedieerde koemelkallergie?
Kelly van de Vorst, kinderarts - allergoloog, Maasstadziekenhuis

Hoe brengen we dit in de praktijk? Discussie met de sprekers.
Eva C Koffeman, kinderarts - allergoloog, Rijnstate

Koffie / theepauze
15:00 - 15:30
Koffie / theepauze

Vrije Voordrachten
15:30 - 16:30
Vrije Voordrachten
15:30 - 16:30
Pijler: wetenschap

Vrije Voordrachten

Naleving van de richtlijn ‘licht traumatisch hersenletsel’ bij kinderen
Aukelien Jacobs, Isala Zwolle

De betrouwbaarheid van de huidbilimeting bij neonaten voor, tijdens en na fototherapie – Een systematische review en meta-analyse
Lisa ten Cate, Isala Zwolle

Toename van kinderen met invasieve groep A-streptokokken infecties in Nederland in 2022
E. van Kempen, Juliana Kinderziekenhuis HagaZiekenhuis

Single family rooms op de NICU: De heilige graal?
Marije Peters, Isala Zwolle

Lange termijn uitkomsten van een reanimatie na verdrinking bij kinderen
Dennis Scharink, Erasmus MC

Genotype-phenotype correlation in a large cohort of pediatric patients with heterozygous and homozygous familial hypercholesterolemia
A. Wiegman, AmsterdamUMC

Download overzicht
Showing All
Plenair
Workshop
Pijler: Wetenschap
Pijler: Klinisch
Pijler: maatschappelijke context
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
Athene B/C
Athene B/C
Opening dag 2
09:00 - 09:15
Opening dag 2
plenair

Patiëntenperspectief verspilling in de zorg
09:00 - 09:50
Patiëntenperspectief verspilling in de zorg
09:00 - 09:50
plenair

Patiëntenperspectief op verspilling in de zorg
Maria Koijck, ambassadeur patiëntenperspectief Green Deal Duurzame Zorg / kunstenares

Kunst als missie
Maria Koijck is beeldend kunstenaar en sinds 2008 activist tegen zinloos plastic geweld. Aanleiding daarvoor was een bezoek aan Sierra Leone waar ze het toen nog tamelijk onbekende mondiale probleem plastic soep ontdekte. Enorme hoeveelheden plastic afval vormde een laag van ruim een meter hoog die de stranden van Freetown bedekte. Vanaf dat moment besloot ze haar beelden aan dit onderwerp te wijden.

Haar eerste community-art project was ‘Petty de Zwaan’ in 2009. Samen met bewoners uit haar wijk verzamelde ze in twee maanden tijd 15.000 petflessen. De flessen zorgden voor vulling en drijfvermogen van een stalen frame in de vorm van een zwaan (5 x 3 m) die twee maanden op het Hoornsemeer in Groningen dreef en uiteindelijk onder luid protest van de bewoners naar de milieudienst werd gevaren voor recycling De geest was uit de fles en het begin van tientallen community-art projecten met afval in binnen- en buitenland.

In 2021 koos Maria voor een andere, meer inhoudelijke werkwijze. Ze kreeg in 2019 te horen dat ze borstkanker had en geopereerd moest worden. Ruim een jaar later onderging ze een borstreconstructie, een operatie die tien uur duurde omdat ze koos voor een borst zonder siliconen. Ze had de chirurg gevraagd of ze haar operatie-afval mocht hebben en maakte van de zes verzamelde reuze zakken samen met haar dochter de video: “Dit is het afval van één operatie,...mijn operatie“.

Groen doen
10:00 - 10:45
Groen doen
Pijler: maatschappelijke context

Groen doen
Vind jij ook dat de kindergeneeskunde duurzamer kan, maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan is deze workshop iets voor jou! Vijf sprekers, van arts-assistent tot subspecialist, vanuit zowel algemeen ziekenhuis als academie geven een pitch over hun eigen duurzame initiatief. Daarna is er in een paneldiscussie ruimte om met het gesprek aan te gaan: Hoe maak je een begin met duurzaamheid op je werk? Waar kun je tegenaan lopen en hoe los je dat op? En hoe maak je de meeste impact?

Leerdoelen:
• Kennis over concrete duurzame initiatieven binnen de kindergeneeskunde
• Praktische handvatten om zelf met duurzaamheid aan de slag te gaan

Voorzitters:
• Petr Jira, kinderarts-neonatoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis
• Esmee Jacobs, kinderarts – fellow PICU, Maastricht UMC

Sprekers:
• Hanneke Bakker, kinderintensivist, Erasmus MC-Sophia
• Hugo Kraijenhoff, AIOS kindergeneeskunde, Reinier de Graaf Gasthuis/ Erasmus MC-Sophia
• Chris Versloot, AIOS kindergeneeskunde, Reinier de Graaf Gasthuis
• Andrica de Vries, kinderoncoloog / opleider, Erasmus MC
• Anna Westra, kinderarts, Flevoziekenhuis

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Symposium Junior Afdeling
11:15 - 12:30
Symposium Junior Afdeling
11:15 - 12:30
Pijler: maatschappelijke context

Lunchpauze
12:30 - 13:30
Lunchpauze
12:30 - 13:30

Inclusie en gelijke kansen in de kinderartspraktijk
13:30 - 14:30
Inclusie en gelijke kansen in de kinderartspraktijk
13:30 - 14:30
Pijler: maatschappelijke context

Inclusie en gelijke kansen in de kinderartspraktijk
De laatste jaren zien we een toename in diversiteit van patiënten en ouders bij de kinderartspraktijk. Om goede zorg aan al onze patiënten en hun naasten te leveren, moeten we hun referentiekader leren begrijpen en onze communicatiestijl daarop bijstellen. Echter, dit is niet vanzelfsprekend. Ons brein reageert onbewust anders op mensen van wie wij verschillen. Dit kan leiden tot stereotypering met als gevolg suboptimale zorg en slechtere zorguitkomsten.

Leerdoelen:
• Bewust maken van onbewuste (denk)processen in het brein die tot bias en stereotypering kunnen leiden
• Inzicht hoe deze factoren diversiteit, inclusie en gelijke kansen (DIG) in de zorg kunnen belemmeren
• Tips om DIG in de kindergeneeskunde te bevorderen

Introductie: Hoe spelen onbewuste denkprocessen in het brein een rol bij vooroordelen en uitsluiting?
Charlie Obihara, kinderarts-infectioloog/immunoloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

Wetenschappelijk onderzoek naar gelijke kansen voor een diverse populatie van (huis)artsen in opleiding
Nathanja M. van Moppes, huisarts en promovendus: onderzoek naar gelijke kansen voor aios uit etnische minderheidsgroepen in de Nederlandse huisartsopleiding, Amsterdam UMC

Hoe gaan families om met de bespreekbaarheid van ongeneeslijke ziekten bij kinderen?
Mustafa Bulut, geestelijk verzorger (Islamitisch), expert in Interculturele palliatieve zorg, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

Q&A en discussieronde
Maria van den Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgericht integrale eerstelijnszorg, Radboud UMC

Algemene Ledenvergadering NVK (voor NVK-leden)
14:40 - 15:45
Algemene Ledenvergadering NVK (voor NVK-leden)
14:40 - 15:45
plenair

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

NVK symposium
16:15 - 17:45
NVK symposium
16:15 - 17:45
plenair

Borrel
17:45 - 18:30
Borrel
plenair

Avondprogramma NVK / diner / cabaret / feestavond
18:30 - 21:00
Avondprogramma NVK / diner / cabaret / feestavond
18:30 - 21:00
plenair

Op donderdag 15 juni gaan we genieten van een Summer BBQ buiten in (hopelijk) de avondzon. Daarna volgt om 21.00 uur een spraakmakend optreden van het Concilium Paediatricum Hilaricum en tot slot gaan de voetjes van de vloer met de band The Recipe.

Zaal 6/7
Zaal 6/7
Symposium
10:00 - 10:45
Symposium
nvkf

Impact darmmicrobiota op het immuunsysteem bij allergische zuigelingen (mede mogelijk gemaakt door Nutricia)
10:00 - 10:45
Impact darmmicrobiota op het immuunsysteem bij allergische zuigelingen (mede mogelijk gemaakt door Nutricia)
Pijler: Klinisch

Impact darmmicrobiota op het immuunsysteem bij allergische zuigelingen (mede mogelijk gemaakt door Nutricia)
De darmmicrobiota heeft een belangrijke impact op de ontwikkeling van het immuunsysteem en gezondheid van het jonge kind. Deze relatie is vooral bij kinderen met koemelkallergie duidelijk zichtbaar; we zien dat kinderen met koemelkallergie meer infecties en gastro-intenstinale klachten hebben dan kinderen zonder koemelkallergie. Tijdens deze sessie wordt de invloed van de darmmicrobiota op het immuunsysteem bij allergische jonge kinderen besproken en wat de implicaties zijn voor de klinische praktijk.

Leerdoelen:
• Kennis hebben van de basisbegrippen van koemelkallergie en bekend zijn met de aanwezigheid van één of meerdere symptomen, gastro-intestinaal, dermatologisch en/of respiratoir, en daarbij onderscheid kunnen maken in IgE- en niet-IgE gemedieerde symptomen en het onderliggende mechanisme en prognose kunnen uitleggen.
• Kennis verhogen over de verstoring van de darmmicrobiota vroeg in het leven en associatie van deze verstoring met ontstaan van diverse ziektebeelden zoals allergieën, infecties en gastro-intestinale klachten.
• Het verschil kunnen benoemen tussen prebiotica, probiotica en synbiotica en wanneer deze voedingsinterventies in te zetten voor het bereiken van een gebalanceerde darmmicrobiota en wat het effect hiervan is op (het ontstaan van) diverse ziektebeelden.

Spreker:
Kim Brand, kinderarts-allergoloog, AUMC, Amsterdam

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Transfusies bij kinderen – een kleurrijke sessie!
11:15 - 12:30
Transfusies bij kinderen – een kleurrijke sessie!
11:15 - 12:30
Pijler: Klinisch

Transfusies bij kinderen – een kleurrijke sessie!
In dit interactieve symposium zullen de sprekers aan de hand van kleurrijke casuïstiek de kennis over transfusie verdiepen en opfrissen. Met behulp van de nieuwste richtlijnen op het gebied van transfusies bij kinderen worden problemen besproken waar elke kinderarts tegenaan kan lopen: “Het kind plast cola, wat nu? Help, koorts? Lag het aan de zak of de infusiesnelheid? Waarom duurt het lang voor ik een zak krijg?”

Leerdoelen:
• Kennis verwerven over de bloedtransfusiegeneeskunde
• Kennis verwerven over de basis laboratoriumtechnieken van bloedtransfusies
• Tijdig herkennen en behandelen van transfusiereacties bij kinderen

Voorzitter: Elise Huisman, kinderarts/hematoloog/transfusiespecialist, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis & Sanquin

Bloedserieus! Wat als urine cola of cassis wordt?
Jorn Gerritsma, kinderarts i.o., Flevoziekenhuis

Kraak de code! Hoe het bloedtransfusielab voor veilige transfusies zorgt
Pauline Snijder, Kinderarts i.o., kinderarts-neonatoloog/ transfusiespecialist i.o., Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis & Sanquin

Bloedheet! Plotseling koorts tijdens de transfusie en nu?
Cornelis van der Torren, kinderarts, fellow kinderhematologie/transfusiespecialist i.o., Amsterdam UMC Emma kinderziekenhuis & Sanquin

Ademnood! Dyspneu na de transfusie
Corien de Groot-Eckhardt, kinderarts-kinderhematoloog/transfusiespecialist i.o., Amsterdam UMC Emma kinderziekenhuis & Sanquin

Do’s & Don’ts bij transfusies vragenrondje
Elise Huisman, kinderarts/hematoloog/transfusiespecialist, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis & Sanquin

Kromme benen, kromme tenen (mede mogelijk gemaakt door Ipsen Farmaceutica)
12:45 - 13:15
Kromme benen, kromme tenen (mede mogelijk gemaakt door Ipsen Farmaceutica)
Pijler: Klinisch

Kromme benen, kromme tenen (mede mogelijk gemaakt door Ipsen Farmaceutica)
Erfelijke botziekten zijn zeldzaam. Soms kan een diagnose op eerste gezicht genetische diagnostiek initiëren en potentiële schadelijke interventies voorkomen. Soms is de differentiaaldiagnose breder maar kan je na doeltreffend biochemisch onderzoek gericht genetisch onderzoek inzetten. In deze sessie zullen twee erfelijke botziekten aan de hand van casuïstiek worden behandeld en een diagnostische leidraad worden gegeven.

Leerdoelen:
• Klinische tekenen van Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) herkennen, weten dat vaccinaties en excisies bij FOP gecontra-indiceerd zijn.
• De biochemische verschillen tussen calcipenische en fosfopenische rachitis kennen en toepassen in de diagnostische benadering.

Sprekers:
• Marelise Eekhoff , internist endocrinoloog, Amsterdam UMC
• Arend Bökenkamp, kinderarts- nefroloog, Amsterdam UMC

Neurologie in Beeld en geluid
13:30 - 14:30
Neurologie in Beeld en geluid
13:30 - 14:30
Pijler: Klinisch

Neurologie in Beeld en geluid
Jolanda Schieving, kinderneuroloog, Radboudumc-Amalia, Nijmegen

Aan de hand van video opnames van verschillende veel voorkomende neurologische ziektebeelden, krijgt u handvatten hoe u in uw eigen praktijk deze problemen kan herkennen en benoemen en hoe u kind en ouders hiermee verder kunt helpen.

Neurologie in Beeld en geluid
13:30 - 14:30
Neurologie in Beeld en geluid
13:30 - 14:30
Pijler: Klinisch

Neurologie in Beeld en geluid
Jolanda Schieving, kinderneuroloog, Radboudumc-Amalia, Nijmegen

Aan de hand van video opnames van verschillende veel voorkomende neurologische ziektebeelden, krijgt u handvatten hoe u in uw eigen praktijk deze problemen kan herkennen en benoemen en hoe u kind en ouders hiermee verder kunt helpen.

Neurologie in Beeld en geluid
13:30 - 14:30
Neurologie in Beeld en geluid
13:30 - 14:30
Pijler: Klinisch

Neurologie in Beeld en geluid
Jolanda Schieving, kinderneuroloog, Radboudumc-Amalia, Nijmegen

Aan de hand van video opnames van verschillende veel voorkomende neurologische ziektebeelden, krijgt u handvatten hoe u in uw eigen praktijk deze problemen kan herkennen en benoemen en hoe u kind en ouders hiermee verder kunt helpen.

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

Zaal 8/9
Zaal 8/9
SLAM-sessie
10:00 - 10:45
SLAM-sessie
Pijler: wetenschap

Slaap bij kinderen tijdens opname en eerste resultaten
Pia Burger, Amsterdam UMC

Exploreren van de rollen van ouders en zorgprofessionals binnen kinderrevalidatie vanuit het perspectief van ouders: een kwalitatief onderzoek
C.C. van de Heisteeg, Amsterdam UMC

Een nationale translationele kennisagenda voor erfelijke metabole aandoeningen
Iméze Hieltjes, Kennisinstituut onderdeel van de Federatie van Medisch Specialisten

Volanesorsen leidt tot grote afname ziekenhuisopnames en triglyceriden levels in een kind met LPL deficientie
Babiche den Hollander, Amsterdam UMC

De ontwikkeling en evaluatiestudie van FLY-Kids: een nieuw leefstijlsignaleringsinstrument voor jonge kinderen
Anne Krijger, Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis

Ervaringen van kinderen en ouders bij deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Guusje Lucker, Radboudumc

Impact van ziekenhuisopname voor vaso-occlusieve crise op de kwaliteit van leven van kinderen met sikkelcelziekte
Ibtissame Moussa, Amsterdam UMC

Lange termijn effecten van eerstelijns infliximab vergeleken met conventionele behandeling bij kinderen met matig tot ernstige ziekte van Crohn - een update van de TISKids studie
Stephanie Vuijk, Erasmus MC/Sophia kinderziekenhuis

Kinderpalliatieve zorg: Onderwijs stellen artsen op prijs
Lieke Zoomers, Radboudumc

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Masterclass SPIN
11:15 - 12:30
Masterclass SPIN
11:15 - 12:30
Pijler: wetenschap

Lunchpauze
12:30 - 13:30
Lunchpauze
12:30 - 13:30

Schop de Heilige Huisjes omver!
13:30 - 14:30
Schop de Heilige Huisjes omver!
13:30 - 14:30
Pijler: wetenschap

Schop de Heilige Huisjes omver!

Irriteer jij je ook aan de uitspraak ‘omdat we het altijd zo doen’ zonder dat daar overtuigend bewijs voor is? Is er evidence dat het onzin is of anders kan? Meld je dan aan voor ons nieuwe congres-concept, naar goed voorbeeld van de internistendagen: de Heilige Huisjes!

Meld je aan met een statement, een veelal alom bekende en uitgebreid uitgevoerde doch achterhaalde overtuiging, en haal die onderuit met een lading wetenschappelijk bewijs en/of expert opinions. Dit Heilig Huisje wil je letterlijk zien omvallen, want tijdens de presentatie en discussie (15 minuten totaal) zal de vakjury buzzerknoppen kunnen indrukken indien ze zich laten overtuigen. Met iedere druk op de knop valt het huisje verder om, letterlijk zichtbaar in beeld op het scherm. Is het huisje gevallen? Gefeliciteerd! Jouw statement wordt breed uitgedragen en wellicht is dit de opstart voor een nieuw protocol danwel artikel. Zie voor inspiratie: HIER

De sessie zal plaatsvinden op donderdag 15 juni, direct na de lunch 13.30u-14.30u. Uit de ingezonden voorstellen worden dit jaar 4 deelnemers geselecteerd die aan de competitie kunnen deelnemen. Volgend jaar breiden we deze sessie uit, en dagen we elk cluster uit één afgevaardigde te sturen. Zo zal er in 2024 een heuse Battle of the UMC’s gaan plaatsvinden…

Ben jij de eerste die namens jouw cluster een Heilig Huisje omver haalt? Ben jij klaar voor eeuwige roem? En meer..?

Meld je aan via dit: ONLINE FORMULIER

Deadline: dinsdag 2 mei

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

Download overzicht
Showing All
Plenair
AJN
Pijler: klinisch
Pijler: wetenschap
Pijler: maatschappelijke context
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Athene B/C
Athene B/C
Diversiteit: Curiositeit, integriteit, authenticiteit ...
08:30 - 09:15
Diversiteit: Curiositeit, integriteit, authenticiteit ...
plenair

Keynote: Diversiteit: Curiositeit, integriteit, authenticiteit...
Prabath Nanayakkara • internist

Kijken met andere ogen naar bekende landschappen.
Met een glimlach of met veel gezucht,woede.
Kom feesten en breng jouw eigen muziek mee….

Biografie: Prof. Prabath Nanayakkara is een internist en de hoofd ‘Sectie Algemene Interne Geneeskunde’ van Amsterdam UMC. Prabath is geboren in Sri Lanka en zijn studie geneeskunde daar begonnen maar gestopt vanwege de burgeroorlog. Dankzij enkele wonderbaarlijke spelingen van het lot kreeg hij in 1989 de kans om in Nederland verder te studeren. Inmiddels is hij hoogleraar en heeft leiding gegeven aan vele nationale en internationale wetenschappelijk projecten over thema’s zoals sepsis, patiënten veiligheid en toepassen van AI algoritmes in dagelijkse klinische praktijk. Hij is daarnaast ook muzikant en muziek speelt nog steeds een belangrijke rol in zijn leven. Onder de artiestennaam SERENDIB brengt hij via Spotify en andere streamingdiensten vrolijke popliedjes uit die inmiddels meer dan 900,000 keer geluisterd is. Hij zal tijdens zijn voordracht zijn ervaring als student, coassistent, arts, docent in Nederland delen gecombineerd met zijn muziek.

Opening AJN NVK Dag & Juiste zorg op de juiste plek
09:20 - 10:50
Opening AJN NVK Dag & Juiste zorg op de juiste plek
09:20 - 10:50
AJN

Opening AJN & NVK Dag: De kinder- en jeugdarts samen aan zet!
Jesper Rijpma, dagvoorzitter

Juiste zorg op de juiste plek
Hoe kunnen we de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn optimaliseren en de juiste zorg op de juiste plek leveren? Kinderartsen en jeugdartsen gaan tijdens deze sessie met elkaar en met de zaal in gesprek over anderhalvelijnszorg. Dit doen we aan de hand van vier pitches met voorbeelden uit de praktijk, variërend van labaanvragen en echo’s door de jeugdarts en een integrale gezinspoli tot samenwerking bij ADHD en zindelijkheidsproblematiek. Wat kunnen we leren van deze initiatieven? Wat maakt het succesvol en waar liepen ze tegenaan?

Pitches door:
• Initiatieven met betrekking tot zindelijkheidsproblematie - Femke de Bok , jeugdarts i.o.

• Aanpak ‘ADHD bij Jeugd’ - Marieke Duif-Klessens, arts M+G/ jeugdarts, GGD Noord-Brabant
In september 2016 zijn we in de regio Midden-Brabant gestart met het innovatieve project “ADHD bij Jeugd”. Het project is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis, GGD Hart voor Brabant, GGz Breburg en PrimaCura GGZ. Inmiddels is het project uitgegroeid tot een uniek en bestendig zorgprogramma, waar meer dan de helft van de huisartsen in de regio aan meedoen. Hierdoor is de zorg voor kinderen met ADHD naar een hoger niveau getild en de samenwerking tussen deze partijen verbeterd, zo ook tussen het medische en sociale domein.

• Drie voorbeelden van JZOJP - Maartje Verhoeven, arts M+G i.o.
Ongetwijfeld deel jij de mening dat de zorg beter, efficiënter en goedkoper georganiseerd kan worden. Maar wat als ik zeg dat hiervoor zorg naar de jeugdgezondheidzorg verplaatst moet worden? In deze pitch vertel ik over drie projecten van JGZ Kennemerland, namelijk het aanvragen van laboratoriumonderzoek, het uitvoeren van echo’s van de heupen en onderzoek naar coeliakie op het consultatiebureau.

• Ervaringen bij de opzet van de Integrale Gezinspoli - Lyanne Rövekamp-Abels, kinderarts en May van Gijn Huyssen van Kattendijken, kinderfysiotherapeut

Gevolgd door een paneldiscussie met:
• Martijn Spoelstra, Arts M+G/bestuurslid AJN
• Lucy Smit, projectmanager, JGZ Kennemerland

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Hobbels en bobbels bij verwijzen; vroegsignalering van het jonge kind met problematiek op gebied van sociale-communicatie en interactie
11:20 - 12:05
Hobbels en bobbels bij verwijzen; vroegsignalering van het jonge kind met problematiek op gebied van sociale-communicatie en interactie
AJN

Hobbels en bobbels bij verwijzen; vroegsignalering van het jonge kind met problematiek op gebied van sociale-communicatie en interactie
Iris Servatius-Oosterling, GZ-psycholoog / wetenschappelijk onderzoeker

Op vrijdag 16 juni zal Iris Servatius-Oosterling als gastspreker aanwezig zijn op de JA/NVK dag. Dr. Iris Servatius-Oosterling is als Klinisch Psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij heeft veel klinische expertise op het gebied van het jonge kind, en is tevens initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk expertise Netwerk Autisme Jonge Kind (AJK). Iris zal ons gedurende de ochtend meenemen in haar ervaringen.

Om het leer-rendement van de ochtend zo groot mogelijk te laten zijn en de tijd zo goed mogelijk te benutten, heeft zij het vriendelijk verzoek om voorafgaand de e-learning te volgen. Klik Hier

Iris zal aan de hand van stellingen de e-learning met ons nabespreken. Wat viel op? Wat zijn eye-openers? Of wat doen we in beide beroepsgroepen al heel duidelijk? Daarna zal zij aan de hand van casuïstiek en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek verder ingaan op het thema ‘hobbels en bobbels’ bij verwijzen. Casuïstiek zal als interactieve leidraad dienen: Je ziet dit kind op je spreekuur en maakt je zorgen. Wat nu?

Wat doe je als jeugdarts als je dit kind ziet? Op welk domein verwacht je het probleem en naar wie verwijs je? Wat doet de kinderarts als zij dit kind verwezen krijgt door bijv. de jeugdarts? Wat is de kindfactor in de problematiek, en wat zijn factoren in de context die aandacht behoeven? De vroege signalen van afwijkend gedrag leiden niet altijd tot adequate verwijzingen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door gebrek aan juiste verwijsstrategieën voor zorgverleners, eigen attributies van de zorgverlener of weerstand bij de ouders over het vroeglabelen van hun kind, onderlinge verschillen tussen ouders over de zorgen om hun kind of culturele barrières. Wat kunnen we als zorgverlener doen om dit proces niet te vertragen? Vroeglabelen heeft immers wel degelijk zin! Zo is er bijvoorbeeld vanuit het AJK de BEER-interventie (Blended E-health for children at Early Risk) ontwikkeld. BEER is een interventie die ingezet wordt in de eerste lijn en bedoeld is voor ouders van jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt op het gebied van spelen, contact maken, communiceren of het laten zien van flexibel gedrag. Iris neemt je in een vogelvlucht mee door de mogelijkheden die er zijn om dit proces goed te begeleiden, en zal in haar programma daarnaast voldoende ruimte opnemen om samen met de aanwezige professionals af te stemmen wat in de praktijk zou kunnen bijdragen bij het signaleren, bespreken en verwijzen van sociale communicatie en interactie-problematiek.

Samen voor een kansrijke start van het gevluchte kind!
12:15 - 13:15
Samen voor een kansrijke start van het gevluchte kind!
12:15 - 13:15
AJN

Samen voor een kansrijke start van het gevluchte kind!
Petra de Jong, jeugdarts

Wat gaat goed, wat wordt beter, hoe naar best?

De huidige vluchtelingcrisis is ongekend! Hoge instroom van vluchtelingkinderen vanuit verre onveilige landen, en nu ook vanuit dichtbij Oekraïne. Hoge doorstroom in tijdelijke noodopvanglocaties. Hoe krijgen en houden we deze kinderen goed in beeld? Lukt dat? Een nieuwe toolkit voor de jeugdgezondheidszorg en leidraad voor de kinderarts helpen daarbij. Daarnaast blijft er nog een wereld te winnen in verbinding tussen de jeugdarts en kinderarts. Weten we wat we aan elkaar hebben en hoe we elkaar kunnen vinden in de zorg voor vluchtelingkinderen? Na deze sessie zeker wel!

Lunchpauze
13:15 - 14:15
Lunchpauze
13:15 - 14:15

Ik ben online, dus ik besta
14:15 - 15:00
Ik ben online, dus ik besta
AJN

’Social media’ en kwestbare meisjes: Ik ben online, dus ik besta
Jacqueline Kleijer, specialist media opvoeding / trainer Bureau Jeugd en Media .

De impact van de socials op jongeren zijn groot. Dat kan ook niet anders: als ik in gastlessen vraag hoe lang jongeren per dag online zijn dan is 8 uur per dag door de week geen uitzondering meer. Uit diverse onderzoeken is het afgelopen jaar gebleken dat juist meisjes rond hun 15e levensjaar kans hebben op depressieve gevoelens. In deze lezing ga ik dieper in op de effecten van de socials op meisjes. Dat hangt, zoals te verwachten, zeker samen met het ideaalbeeld dat online geschetst wordt, maar dat is zeker niet het enige. Ik neem u mee in de online belevingswereld van meisjes aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In deze lezing krijgt u concrete handvatten, uiteraard wetenschappelijk onderbouwd.

Edino van Dorsten & afsluiting
15:10 - 16:00
Edino van Dorsten & afsluiting
15:10 - 16:00
plenair

Edino van Dorsten (29) is één van de negen kinderen van Ruinerwold. Tegenwoordig werkt hij aan de lancering van zijn eigen platform ‘Become U’. Onder het motto: “het is mij gelukt om mijzelf te worden, dan lukt het jou zéker ook”, inspireert hij anderen om een succesvol leven te leiden en, boven alles, jezelf te ontdekken. Daarnaast geeft Edino inspirerende lezingen waarin hij door middel van verhalen uit zijn eigen turbulente jeugd, zijn publiek motiveert om positief te blijven en het mooiste uit hun leven te halen.

Afsluiting
15:50 - 16:00
Afsluiting
plenair

Zaal 6/7
Zaal 6/7
Hypermobiliteit en (erfelijke) bindweefselaandoeningen: lenig kan lastig zijn
09:20 - 10:05
Hypermobiliteit en (erfelijke) bindweefselaandoeningen: lenig kan lastig zijn
Pijler: klinisch

Hypermobiliteit en (erfelijke) bindweefselaandoeningen: lenig kan lastig zijn

Kinderen en jongeren met hypermobiliteit komen relatief vaak met pijnklachten, van rug, spieren, pezen of gewrichten op het spreekuur bij de kinderarts. Sommigen hebben dan al begeleiding door een fysiotherapeut. Anderen komen na verwijzing van een chirurg of orthopeed vanwege aanhoudende pijnklachten die soms leiden tot uitval op school. Naast aanhoudende musculoskeletale klachten, presenteren andere kinderen zich juist met algemene klachten zoals vermoeidheid, duizeligheid, overprikkeling, buikklachten of blaasklachten. Bij weer anderen staan grote lengte, afwijkingen van de huid, blauwe plekken of slecht genezende wondjes op de voorgrond. In 2017 zijn er voor volwassenen criteria voor de diagnose hypermobiele Ehlers danlos (hEDS) en hypermobiliteit spectrum aandoeningen (HSA) opgesteld. Deze criteria kunnen bij biologisch volgroeide jongeren worden gebruikt, maar niet op jonge leeftijd. Daarom is er recent vanuit de internationale werkgroep voor kinderen en jongeren met EDS en HSA een checklist opgesteld voor diagnostische criteria in aanvulling op de criteria zoals geformuleerd voor volwassenen. Ook voor kinderen met het syndroom van Marfan of Loeys Dietz zijn criteria voor diagnostiek beschikbaar. Op basis van de diagnose kan een individueel behandelplan worden opgesteld, waarbij gestreefd wordt naar een balans tussen belasting en belastbaarheid om klachten te verminderen. Ook kan passende preventieve zorg worden opgestart bij diegenen bij wie dat nodig is, bijvoorbeeld cardiologische follow-up bij kinderen met betrokkenheid van bloedvaten, oogheelkundige follow-up bij oogafwijkingen, en aandacht voor lengtegroei bij Marfan.

Kinderinfectieziekten na de pandemie (mede mogelijk gemaakt door GSK)
10:05 - 10:50
Kinderinfectieziekten na de pandemie (mede mogelijk gemaakt door GSK)
Pijler: klinisch

Kinderinfectieziekten na de pandemie (mede mogelijk gemaakt door GSK)
Nina van Sorge, hoofd van het Nederlandse Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis, geeft een update over de verheffingen van (kinder)infectieziekten na de pandemie; wat valt op? Is het in lijn met de verwachtingen?
Mirjam van Veen, kinderarts in het Juliana Kinderziekenhuis, bespreekt het effect van de verheffingen op de klinische praktijk; wat betekent het voor de korte- en langetermijn?

Spreker:
• Nina van Sorge, hoogleraar Translationele microbiologie/ hoofd van het Nederlandse Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis, Amsterdam UMC • Mirjam van Veen, kinderarts, Juliana Kinderziekenhuis

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Groep A streptokok in opkomst: acute opvang van ernstige septische shock!
11:20 - 12:05
Groep A streptokok in opkomst: acute opvang van ernstige septische shock!
Pijler: klinisch

Groep A streptokok in opkomst: acute opvang van ernstige septische shock!

Het afgelopen jaar is het aantal ernstige infecties met de groep A streptokok bij kinderen sterk gestegen. Naast pneumonie met empyeem en fascitis necroticans kan een ernstige septische shock optreden. Waar het aantal kinderen met ernstige shock de afgelopen jaren sterk was afgenomen, door vaccinaties tegen meningococ en pneumococ, is er nu weer een duidelijk toename. Kinderen met septische shock kunnen hun vitale functies initieel handhaven door het inzetten van compensatiemechanismen. Dit kan het tijdig herkennen van shock bemoeilijken, terwijl vroege herkenning en behandeling cruciaal is voor de prognose. Ook kan het correct inschatten van de ernst van shock hierdoor lastig zijn. Septische shock is een van de moeilijkste vormen van shock om te behandelen. Dit komt onder andere omdat bij septische shock meerdere vormen van shock tegelijkertijd kunnen optreden, namelijk: hypovolemische shock, distributieve shock, cardiogene shock en dissociatieve shock. Dit maakt ook dat de klinische verslechtering bij septische shock razendsnel kan optreden en dat het herstel van circulatie ondanks maximale ondersteuning helaas kan uitblijven en het kind overlijdt. In deze interactieve workshop zullen aan de hand van een casus de klinische en pathofysiologische aspecten van het tijdig herkennen, het correct inschatten van de ernst en de juiste maatregelen in de acute opvang van ernstige septische shock aan de orde komen.

Levensloop van het kind met een aangeboren hartafwijking
12:15 - 13:15
Levensloop van het kind met een aangeboren hartafwijking
12:15 - 13:15
Pijler: klinisch

Levensloop van het kind met een aangeboren hartafwijking

Deze sessie bestaat uit de volgende presentaties: - Aangeboren hartafwijkingen en de zorg rond de pasgeborene. - Kinderhartchirurgische (on-)mogelijkheden, hoe te kiezen? - Percutane oplossingen - van pasgeboren baby tot jong volwassene. - Ontwikkeling en neurologische outcome van het hartekind op latere leeftijd. - Cardiale uitkomsten van de (jong) volwassene met een aangeboren hartafwijking: mag ik een normaal leven verwachten?

Lunchpauze
13:15 - 13:45
Lunchpauze

Genetische oorzaken van obesitas en gerelateerde syndromen (mede mogelijk gemaakt door Rhythm Pharmaceuticals)
13:45 - 14:15
Genetische oorzaken van obesitas en gerelateerde syndromen (mede mogelijk gemaakt door Rhythm Pharmaceuticals)
Pijler: klinisch

Genetische oorzaken van obesitas en gerelateerde syndromen (mede mogelijk gemaakt door Rhythm Pharmaceuticals)
Deze presentatie zal u inzicht geven in het herkennen van cardinale symptomen van hyperfagie en early onset genetische obesitas en het identificeren en behandelen van patiënten met zeldzame ziekten van de melanocortine-4-receptor (MC4R)-pathway. Tevens krijgt u inzicht in de rol van de melanocortine-4-receptor pathway bij zeldzame genetische ziekten van obesitas en leert u het onderscheid tussen non-syndromale en syndromale vormen van genetische obesitas met focus op het Bardet-Biedl Syndroom.

Leerdoelen:
• Herkennen van de hoofdsymptomen van zeldzame ziekten van de melanocortine-4-receptor (MC4R) pathway en het belang van de juiste diagnose
• Herkennen van cardinale symptomen van hyperfagie en early onset genetische obesitas
• Begrijpen wat hyperfagie is en welke vragen u moet stellen om hyperfagie te kunnen achterhalen
• Kennis van het onderscheid tussen syndromale en non-syndromale vormen van genetische obesitas

Convulsies, krampen, kromme benen: over een laag calcium en fosfaat (mede mogelijk gemaakt door Kyowa Kirin)
14:15 - 15:00
Convulsies, krampen, kromme benen: over een laag calcium en fosfaat (mede mogelijk gemaakt door Kyowa Kirin)
Pijler: klinisch

Convulsies, krampen, kromme benen: over een laag calcium en fosfaat (mede mogelijk gemaakt door Kyowa Kirin)
In deze sessie zullen we aan de hand van casuïstiek verschillende presentaties bespreken van hypocalciëmie en hypofosfatemie, van convulsies bij neonaten, kromme benen rond de leeftijd van 1 jaar tot krampen, spierpijn en tandabcessen op oudere leeftijd.

Sprekers:
• Annemiek Boot, kinderarts-endocrinoloog, UMC Groningen
• Eelco Draaisma, kinderarts, Isala

Zaal 8/9
Zaal 8/9
TULIPS-NVK Wetenschapssymposium
09:20 - 10:50
TULIPS-NVK Wetenschapssymposium
09:20 - 10:50
Pijler: wetenschap

Het TULIPS-NVK Wetenschapssymposium biedt een podium aan 5 jonge talentvolle onderzoekers binnen de kindergeneeskunde. De onderzoekers zullen in korte presentaties (8-10 minuten) de belangrijkste en meest interessante bevindingen van hun onderzoek presenteren. Aan het einde van de sessie worden twee prijzen uitgereikt: De NVK jonge onderzoekersprijs (vooraf bepaald door een vakjury) en de TULIPS publieksprijs (ter plaatse bepaald door het publiek m.b.v. de Yellenge app)

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

SLAM-sessie
11:20 - 12:05
SLAM-sessie
Pijler: wetenschap

Coeliakie met of zonder biopt? – Impact op therapietrouw en kwaliteit van leven
Margreet Wessels, Rijnstate

Op weg naar een Digitaal Gezondheidspaspoort voor kinderen met een chronische ziekte: Wat hebben kinderen en ouders met een stollingsstoornis nodig?
Martijn Brands, Amsterdam UMC

Transport van onbeademde patiënten richting de PICU: naar genoegen of niet?
Mirl Burger, Radboudumc

Een Core Outcome Set voor de overgang van ziekenhuis naar huis voor kinderen met een medisch complexe zorgvraag
Heleen Haspels, Amsterdam UMC

Prognostic Factors of Long-term Outcome in Children with Severe Traumatic Brain Injury
Marleen Koster, Radboudumc

Optimalisatie van beta-lactam antibiotica voor infecties in neonaten - continue en verlengde infusie versus intermitterende giften
MD. Kruizinga, Juliana kinderziekenhuis

Associatie tussen High Flow Nasale Canule ondersteuning en long groei in prematuren: een retrospectieve cohort studie
Rosemarie de Ridder, Amsterdam UMC

A systematic review van ‘risk prediction’ modellen voor kinderen in lage-en midden inkomenslanden (LMIC)
Debbie van den Brink, Amsterdam UMC

Wetenschap binnen de opleiding tot (sub)specialist; kerntaak of bijzaak?
12:15 - 13:15
Wetenschap binnen de opleiding tot (sub)specialist; kerntaak of bijzaak?
12:15 - 13:15
Pijler: wetenschap

Wetenschap binnen de opleiding tot (sub)specialist; kerntaak of bijzaak?
Binnen de opleiding tot algemeen kinderarts is wetenschap één van de negen niet-klinische kerntaken. Iedere kinderarts behoort een basisniveau (niveau 1) wetenschappelijke vorming te ontwikkelen, maar er is ook de mogelijkheid om door te ontwikkelen (niveau 2 of 3). Hoe werkt dit in de praktijk? Zijn er tekortkomingen? En hoe zit het met de opleiding tot subspecialist, welke kaders worden er binnen het CSO Handvest geschetst? Worden er van een subspecialist andere wetenschappelijke vaardigheden verwacht dan van een algemeen kinderarts?

Leerdoel:
Na deze workshop gaat men naar huis met concrete voorbeelden vanuit de praktijk hoe men wetenschap in de opleiding (beter) vorm kan geven, zowel binnen de opleiding tot algemeen kinderarts alsook de opleiding tot subspecialist.

Voorzitters:
• Lilly Verhagen, kinderarts-infectio-/immunoloog, Radboudumc
• Frans Plötz, kinderarts, Tergooi ziekenhuis • Ilan Koppen, AIOS kindergeneeskunde, Amsterdam UMC • Manuel Baarslag, AIOS kindergeneeskunde, Radboudumc

Ontwikkeling van wetenschap in de opleiding tot kinderarts
• Joany Zachariasse, AIOS kindergeneeskunde, Erasmus MC
• Charlotte Nusman, AIOS kindergeneeskunde, Amsterdam UMC
• Jop Jans, fellow kinderinfectio-/immunologie, Erasmus MC

Lunchpauze
13:15 - 14:15
Lunchpauze
13:15 - 14:15

Preventie: vanuit onderzoek naar kliniek en populatie
14:15 - 15:00
Preventie: vanuit onderzoek naar kliniek en populatie
Pijler: wetenschap

Preventie: vanuit onderzoek naar kliniek en populatie
Onderzoek vanuit de kindergeneeskunde is essentieel voor gezondheid van kind en volwassene. De kinderleeftijd omvat een window-of-opportunity voor het voorkómen van problemen op de volwassen leeftijd. Screening en interventie op verschillende leeftijden komen aan bod, originele voorbeelden en de centrale rol van onderzoek zijn de rode draad in deze sessie, met een blik op en zorg voor de toekomst.

Leerdoel: Aan het einde van het symposium heeft de deelnemer kennis genomen van verschillende aspecten van preventie door onderzoek, screening en interventie in de kindergeneeskunde. Door de bril van de Commissie Wetenschap wordt het belang van wetenschap voor preventie uitgelegd, en worden kansen benadrukt die we als kinderartsen hebben om de levensloop te beïnvloeden. De deelnemer zal deze visie en kennis mee kunnen nemen in de zorg, onderzoek en onderwijs.

Voorzitters:
Lilly M. Verhagen, kinderarts-Infectioloog/Immunoloog Titulatuur , Radboudumc
Clara van Karnebeek, kinderarts Metabole Ziekten, Amsterdam UMC

Preventie van obesitas begint met onderzoek en interventies op de kinderleeftijd
Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Preventie door genetische hielprikscreening: van onderzoek naar implementatie
Francjan van Spronsen, kinderarts Metabole Ziekten, UMCG

Preventie van infecties door vaccinatie: op naar een one-vaccin-for-all approach?
Marien de Jonge, hoofd Laboratorium Medische Immunologie, Radboudumc