Disclaimer

De NVK is een wetenschappelijke beroepsvereniging en geeft geen medisch advies aan patiënten. De aangeboden informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van een medisch consult of een behandeling door een medisch specialist of arts. Bij patiëntgerelateerde vragen adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de NVK besteedt aan deze website en de hierin opgenomen informatie, kan de NVK niet instaan voor de gegarandeerde actualiteit van de informatie. De NVK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. De NVK aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op deze website.

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART