Programmaoverzicht

  • Plenair

  • Symposium

  • Slam / Vrije Voordrachten

  • Workshop

  • NVKF

  • AJN

  • ALV

  • Pedtalks

Download overzicht
Showing All
Plenair
Symposium
Slam / Vrije voordrachten
Workshops
Pedtalks
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
Athene B/C
Athene B/C
Opening NVK Congres 2022
09:00 - 09:15
Opening NVK Congres 2022
plenair

Simon van Creveld Lezing
09:15 - 10:30
Simon van Creveld Lezing
09:15 - 10:30
plenair

Spreker: Suzanne Laszlo, directeur, Unicef, Nederland

Koffie / theepauze
10:30 - 11:00
Koffie / theepauze

TULIPS-NVK Wetenschapssymposium
11:00 - 12:15
TULIPS-NVK Wetenschapssymposium
11:00 - 12:15
symposium

Lunchpauze
12:15 - 13:30
Lunchpauze
12:15 - 13:30

Patiëntinformatie anno 2022: ‘Kind bij de dokter’ volgens het format ‘3x7 bij de dokter’
13:30 - 14:45
Patiëntinformatie anno 2022: ‘Kind bij de dokter’ volgens het format ‘3x7 bij de dokter’
13:30 - 14:45
symposium

Patiëntinformatie anno 2022: ‘Kind bij de dokter’ volgens het format ‘3x7 bij de dokter’
Anno 2022 patiënt informatie: elk ziekenhuis een eigen folder? Wij vinden dat dit toch echt anders moet!
De stichting ‘3x7 Bij de dokter’ voorziet in een nieuw format voor toegankelijke medisch betrouwbare patiënt informatie die is ontwikkeld door de dokter en de patiënt samen. Het centrale platform is te vinden op verschillende sociale media kanalen onder de naam ‘kind bij de dokter’. Volgens een vast format 7 vragen, 7 antwoorden en 7 tips worden de veel voorkomende onderwerpen binnen de kindergeneeskunde besproken in een podcast.
https://www.linkedin.com/in/3-x-7-bij-de-dokter-b2955b20a/ https://soundcloud.com/user-320824111 https://www.instagram.com/3x7bijdedokter/

Op naar een nationaal platform met patiënt informatie anno 2022
Gerdine Kamp, kinderarts, Tergooi MC, Blaricum

Patiënt informatie maak je met kind en ouders samen
Lotte Heijerman, ANIOS, Spaarne Gasthuis, Haarlem

Hoe breng je de boodschap over?
Sebastian Dingemans, woordvoerder/ communicatieadviseur, UMCU, Utrecht

Tips en tricks voor de beste medische podcast
Joris Kreugel, radioverslaggever/ freelance

Koffie / theepauze
14:45 - 15:15
Koffie / theepauze

Hoe verder na een opname op een kinderIC?
15:15 - 16:30
Hoe verder na een opname op een kinderIC?
15:15 - 16:30
Aandachtspunten voor de algemene praktijk

Hoe verder na een opname op een kinderIC? - Aandachtspunten voor de algemene praktijk
Een opname op een kinderIC is ingrijpend en heeft vaak gevolgen op korte-en lange termijn voor zowel kinderen als hun families. Herkennen van delier, afbouwen van sedatie, angst en PTSS zijn problemen waar we tijdens dit symposium handvatten voor willen bieden. Interactief, aan de hand van een patient, een richtlijn en wetenschappelijk onderzoek laten we u zien hoe deze landelijke follow-up tot verbeteringen in de zorg heeft geleid.

Van kinderIC naar de algemene afdeling
Annelies van Zwol, kinderarts/kinderintensivist, Radboudumc, Nijmegen

Van kinderIC naar de algemene afdeling
Noera Kieviet, kinderarts, OLVG, Amsterdam

Van kinderIC naar de afdeling en daarna, psychosociale gevolgen
Nienke Maas-van Schaaijk, klinische psycholoog, Radboudumc, Nijmegen

Pediatrisch delier, een interactieve quiz
Marieke Otten, kinderarts/ kinderintensivist, Amsterdam UMC, Amsterdam

Uitkomsten na opname op de kinderIC vanwege MIS-C, wetenschappelijke gedeelte
Karolijn Dulfer, psycholoog, Erasmusmc-Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam

Wissel
16:30 - 16:45
Wissel

"Slaap Kindje Slaap": het grote belang van slaap voor de vroege ontwikkeling
16:45 - 17:30
"Slaap Kindje Slaap": het grote belang van slaap voor de vroege ontwikkeling

"Slaap Kindje Slaap": het grote belang van slaap voor de vroege ontwikkeling
Jeroen Dudink, neonatoloog / Associate Professor, UMCU, Utrecht

Waarom slapen kinderen zo veel? En waarom dromen babies meer dan peuters? Wat is er bekend over gebrek aan slaap op vroege leeftijd en wat zijn de gevolgen ervan? We slapen een derde van ons leven en alle dieren op aarde slapen, en toch weten we nog relatief heel weinig over de rol van slaap. Wel is er steeds meer onderzoek naar de specifieke rol die slaap speelt op verschillende leeftijden. In de lezing "Slaap Kindje Slaap" zal de hele specifieke rol van slaap op de vroege ontwikkeling worden besproken. Een lezing om niet bij in slaap te vallen.

Biografie:
Jeroen Dudink is een Kinderarts-Neonatoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in het UMC Utrecht. Het onderwerp van zijn promotie onderzoek was "diffusie gewogen beeldvorming van het neonatale brein". Daarnaast heeft hij een Master in Neuroscience. Zijn aandachtsgebieden zijn beeldvorming en monitoring van de neonatale hersenen met een specifieke interesse in de kleine hersenen en slaap! In de laatste jaren heeft hij samen met een team van onderzoekers verschillende studies gedaan naar het belang van slaap voor de vroege hersenontwikkeling. Samen met Dr. Verschuren (revalidatie centrum de Hoogstraat) en Dr. Pillen (kinderneuroloog-somnoloog) heeft hij verschillende projecten lopen ter bevordering van kennis over slaap bij zorgverleners.

Zaal 4/5
Zaal 4/5
Koffie / theepauze
10:30 - 11:00
Koffie / theepauze

Gele baby's: vertaling van de (nieuwe) richtlijn naar de praktijk
11:00 - 12:15
Gele baby's: vertaling van de (nieuwe) richtlijn naar de praktijk
11:00 - 12:15
symposium

Gele baby's: vertaling van de (nieuwe) richtlijn naar de praktijk
In 2022 verschijnt de nieuwe richtlijn neonatale hyperbilirubinemie, met belangrijke implicaties voor de dagelijkse praktijk. Deze willen we in dit symposium graag onder de aandacht brengen. Daarnaast bespreken we manieren om de mate van geelzien te objectiveren, met aandacht voor de transcutane bilimeting en nieuwe ontwikkelingen. We sluiten af met tips en tricks voor het toepassen van fototherapie in de thuissituatie.

Moderator/panellid
Peter Dijk, kinderarts/ neonatoloog, UMCG, Groningen

Veranderingen in de hyperbili richtlijn: jonge wijn in nieuwe zakken?
Christian Hulzebos, kinderarts/ neonatoloog, UMCG, Groningen

Alles wat je wilt weten over bilirubine meten
Lauren Westenberg, arts-onderzoeker, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

Fototherapie thuis: tips & tricks
Jolita Bekhof, kinderarts, Isala, Zwolle

Panellid
Jasper Been, kinderarts/neonatoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Lunchpauze
12:15 - 13:30
Lunchpauze
12:15 - 13:30

SLAM sessie
13:30 - 14:45
SLAM sessie
13:30 - 14:45
slam

SLAM Sessie
Voorzitters: Merijn Bijlsma, kinderarts, Amsterdam UMC, Amsterdam en Petr Jira, kinderarts, Jeroen-Bosch-Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Nierschade bij kinderen met een mononier
s. Groen in 't Woud, Radboudumc, Nijmegen

De dubbelrol van arts-onderzoekers: schadelijk of voordelig?
M.L. Luchtenberg, UMCG, Groningen

Screening en behandeling van neonatale hyperbilirubinemie in de eerste lijn: resultaten van het STARSHIP-onderzoek
B.A.M. van der Geest, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

Identificeren van ernstig zieke kinderen tijdens ziekenhuis opname in Malawi: prognostische waarde van een aangepaste qSOFA score voor een setting met weinig middelen
I. Snik, Amsterdam UMC, Amsterdam

Gedysreguleerde endotheelcelmarkers bij patienten met Systemische lupus erythematosus (SLE): een systematic review en meta-analyse
S.C. Bergkamp, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Amsterdam

Pharmacological treatment in Functional Abdominal Pain Disorders in children: a Systematic Review
C.M.A. de Bruijn, Amsterdam UMC, Amsterdam

Verbeterde overleving van infantiele oxalose in Europa
L.J. Deesker, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Amsterdam

Koffie / theepauze
14:45 - 15:15
Koffie / theepauze

EBM op de werkvloer: hoe doe je dat?
15:15 - 16:30
EBM op de werkvloer: hoe doe je dat?
15:15 - 16:30
workshop

EBM op de werkvloer: hoe doe je dat?
Het kan lastig zijn om EBM toe te passen op de werkvloer. In deze workshop gaan we aan de slag met stap 1 en 4 van EBM, namelijk het stellen van vragen en het daadwerkelijk toepassen van de gevonden evidence bij de individuele patiënt. Het is geen “luister”- workshop; we vragen een actieve inbreng van de deelnemers. Wees niet bang, kennis van methodologie of ingewikkelde rekensommen laten we achterwege!

Sprekers van deze interactieve workshop:
Jolita Bekhof, kinderarts, Isala, Zwolle
Veerle Langenhorst, kinderarts Isala, Zwolle
Eelco Draaisma, kinderarts, Isala, Zwolle

Wissel
16:30 - 16:45
Wissel

Zaal 6/7
Zaal 6/7
Koffie / theepauze
10:30 - 11:00
Koffie / theepauze

Samenwerking in de regio: Zorgpad Immuungemedieerde TrombocytoPenie
11:00 - 12:15
Samenwerking in de regio: Zorgpad Immuungemedieerde TrombocytoPenie
11:00 - 12:15
symposium

Samenwerking in de regio: Zorgpad Immuungemedieerde TrombocytoPenie
Bijna 80% van de ITP patiënten herstelt binnen 1 jaar. Sommige patiënten echter hebben levensbedreigende bloedingen, en bij andere is ITP de eerste uiting van een auto-immuunziekte. Wanneer doe je welke diagnostiek bij een kind met trombopenie? Hoe behandel je een ernstige bloeding? Wanneer geef je IVIG? En wanneer overleg je met een academisch centrum, wat zijn de zogenaamde “red flags” ? Interactief aan de hand van casuïstiek krijgt u tijdens dit symposium antwoord op deze vragen en wordt het nieuwe zorgpad ITP besproken.

ITP: State of the art
Elise Huisman, kinderarts-hematoloog, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
Laagblijvende bloedplaatjes: wat nu?
Heleen van Ommen, kinderarts-hematoloog,Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
Red flags in ITP
Monique Suijker, kinderarts-hematoloog, UMCU, Utrecht

Lunchpauze
12:15 - 13:30
Lunchpauze
12:15 - 13:30

Samen beslissen- hoe doen we dat?
13:30 - 14:45
Samen beslissen- hoe doen we dat?
13:30 - 14:45
symposium

Samen beslissen- hoe doen we dat?
Het kan u niet ontgaan zijn: samen beslissen (shared decision making) is hot. Ministerie en patiënten moedigen het gebruik van deze manier van besluitvorming in de spreekkamer aan, de FMS ziet het als de norm voor consultvoering voor de medisch specialist in 2025. Brengen we het al in de praktijk, of kan dat nog anders? Worden we er goed in opgeleid? En wat vindt de (toekomstige) kinderarts ervan dat patiënten en ouders meer gaan meedenken en meebeslissen? In de workshop bespreken we deze vragen, kijken we naar effecten van samen beslissen en oefenen we in het taalgebruik van samen beslissen.

Samen beslissen – hoe doe je dat?
Ellen Driever, AIOS kindergeneeskunde, Isala Zwolle

Samen beslissen – hoe doe je dat?
Paul Brand, kinderarts, Isala, Zwolle

Koffie / theepauze
14:45 - 15:15
Koffie / theepauze

Kom in het ritme! – ECG workshop voor de algemene kinderarts
15:15 - 16:30
Kom in het ritme! – ECG workshop voor de algemene kinderarts
15:15 - 16:30
workshop

Kom in het ritme! – ECG workshop voor de algemene kinderarts
Tijdens deze ECG workshop zullen twee jonge en enthousiaste fellows kindercardiologie de deelnemers meenemen in de basale beoordeling van ECGs bij kinderen. Wat is het belang van de vraagstelling bij het ECG? Hoe kun je een ECG gestructureerd beoordelen? Hoe herken je een aantal veel voorkomende ritmestoornissen op een ECG? Wat zijn veelvoorkomende vragen van kinderartsen over ECGs? Wanneer moet je doorverwijzen naar een kindercardioloog? De workshop richt zich op de dagelijkse praktijk, en bevat veel interactieve (quiz)elementen.

Sprekers van deze workshop:
Henk Schipper, fellow kindercardiologie, WKZ / UMC Utrecht
Noor Holtslag, fellow kindercardiologie, LUMC,Leiden

Wissel
16:30 - 16:45
Wissel

Pedtalks
20:00 - 21:00
Pedtalks
20:00 - 21:00
workshop

Na het succes van voorgaande jaren ook dit jaar op het programma!
Om 20.00 uur direct na het diner begint de Praktische Pediatrie PedTalks.


Wat zijn we blij dat we op woensdagavond 8 juni de PedTalks van Praktische Pediatrie ook weer live kunnen aanbieden. Met dit jaar opnieuw een aantal inspirerende sprekers. Praktische Pediatrie oprichter en redactielid Paul Brand verzorgt de avond.

Sprekers:
• Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, kinderarts en lid van het Outbreak Management Team
• Rob Pieters, Chief Medical Officer, lid raad van bestuur, kinderoncoloog Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie
• Nupur Kohli, arts, medisch adviseur Achmea, auteur/adviseur over stress en productiviteit, toezichthouder Unicef Nederland.
• Tijs Stehmann, aios Kindergeneeskunde Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, Co-Founder Dokter Media, Chief Medical Officer Founda Health
• Sara Sahba, arts-assistent kindergeneeskunde, . Mmede-oprichter en adjunct directeur Stichting Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland (EKANN), oprichter diversiteitscommissie faculteit Geneeskunde Vrije Universiteit van Amsterdam.

Zaal 8/9
Zaal 8/9
Koffie / theepauze
10:30 - 11:00
Koffie / theepauze

Global Norths and Global South exchange and burning matters
11:00 - 12:15
Global Norths and Global South exchange and burning matters
11:00 - 12:15
workshop

Global Norths and Global South exchange and burning matters
1. Emergency Triage Assessment and Treatment: role of Dutch pediatricians in emergency care for children in Low and Middle income countries; Pediatricians play an important role in the training of Physicians Global Health and Tropical Medicine
Spreker: Hanneke Dekker, Resident Pediatrics, Physician Global Health and Tropical Medicine

2. When there is no doctor, role of clinical officers in pediatric care in Africa. What can we learn? Spreker:
Jeanine Punt, Kinderarts en Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
Erik Wehrens, Kinderarts in opleiding en Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

3. Planetary Health, Bringing a position paper to the COP 26 and how pediatricians can play a role in the climate crisis.
Sprekers:
Arno Maas, Physician Global Health and Tropical Medicine
Shaarna Whitton, Pediatrician Royal College of Pediatrics and Child Health UK

4) A refugeechild at your OPD: EKANN Expertise centre Children and Adolescents New to the Netherlands, Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland. Spreker:
Albertine Baauw, MD, Physician Global Health and Tropical Medicine, pediatrician/ Director Trainingsintsitute Global Health and Tropical Medicine

Lunchpauze
12:15 - 13:30
Lunchpauze
12:15 - 13:30

Een hersentumor: dat wil je niet missen
13:30 - 14:45
Een hersentumor: dat wil je niet missen
13:30 - 14:45
symposium

Op tijd herkennen van een hersentumor… hoe doe je dat?
Een kinderarts ziet veel kinderen met hoofdpijn, gedragsproblemen, epilepsie of afvallen. Wanneer moet denken aan een hersentumor? Welke gerichte diagnostiek kan je dan doen? Welke (innovatieve) behandelingen zijn er mogelijk?. En wat doe je als de kinderoncoloog ook geen behandeling heeft? In een interactieve workshop worden bovenstaande vragen besproken en handvaten gegeven voor de algemeen kinderarts.

Interactieve casuistieke quiz, herkennen van hersentumor
Niels Franken, kinder-neuro-oncoloog, Prinses Maxima centrum, Utrecht
Martine Raphael, kinderoncoloog, Emma Kinderziekenhuis/AMC, Amsterdam
Danielle Martens, kinderarts, Isala ziekenhuizen, Zwolle

Innovatieve behandelingen en (on)mogelijkheden in de behandeling voor kinderen met hersentumoren
Dannis van Vuurden, kinder-neuro-oncoloog, Prinses Maxima centrum, Utrecht.

Koffie / theepauze
14:45 - 15:15
Koffie / theepauze

SLAM Sessie
15:15 - 16:30
SLAM Sessie
15:15 - 16:30
slam

SLAM Sessie
Voorzitters: Merijn Bijlsma, kinderarts, Amsterdam UMC, Amsterdam en Petr Jira, kinderarts, Jeroen-Bosch-Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Impact of the COVID-19 pandemic on mental health in parents of infants with colic
K. de Graaf, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Effect van leefstijlinterventie in kinderen versus adolescenten met obesitas graad 3
K.G.H. van de Pas, MUMC+, Maastricht

Voorbijgaande anti-cytokine auto-antilichamen in de acute en subacute fase van de ziekte van Kawasaki en MIS-C bij kinderen
S.A. Stejara Netea, Amsterdam UMC, Amsterdam

Geen grote verandering in ovariele functie na unilaterale ovariectomie in de context van cryopreservatie van ovariumweefsel bij meisjes met Turner syndroom
S. van der Coelen, Radboudumc, Nijmegen

Kosteneffectief toepassen van duur weesgeneesmiddel eculizumab in aHUS bij kinderen is veilig: resultaten van de nationale CUREiHUS studie
R.N. Bouwmeester, Radboudumc, Nijmegen

De gevolgen van lockdown binnen de kindergeneeskunde - Immuniteitsschuld voor RS-virus en andere luchtwegvirussen
M.D. Kruizinga, Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag

Objectiveren van zuigelingentriage, daar word je (ver)wijzer van!
E.S. Talsma, Alrijne Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn

Voorspellers voor succesvolle immuun tolerantie inductie in patiënten met hemofilie A: Systematische review en Meta-analyse
I. Oomen, Amsterdam UMC, Amsterdam

Wissel
16:30 - 16:45
Wissel

Zaal 14/15
Zaal 14/15
Probiotica in de preventie van AAD bij kinderen (mede mogelijk gemaakt door Winclove)
11:00 - 11:45
Probiotica in de preventie van AAD bij kinderen (mede mogelijk gemaakt door Winclove)
symposium

Probiotica in de preventie van AAD bij kinderen - Mede mogelijk gemaakt door Winclove

Multispecies probiotica in de preventie van antibiotica geassocieerde diarree bij kinderen: een multicenter gerandomiseerde studie

Antibiotica zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen bij kinderen en een veel voorkomende bijwerking is (AAD). De exacte etiologie van AAD is niet duidelijk, maar het is zeer waarschijnlijk dat antibiotica leiden tot dysbiose van de darmmicrobiota, wat leidt tot overgroei van pathogenen en daarmee ontwikkeling van diarree. In deze presentatie zal een nieuwe multicenter studie worden toegelicht waarin we het effect van multispecies probiotica (Ecologic AAD 612) in de preventie van AAD bij kinderen hebben onderzocht.

Sprekers:
Tim de Meij, kinder MDL-arts, Amsterdam UMC, Amsterdam

Late-breaker; nieuwe en ongebruikelijke infectieziekten
13:30 - 14:45
Late-breaker; nieuwe en ongebruikelijke infectieziekten
13:30 - 14:45
symposium

Late-breaker; nieuwe en ongebruikelijke infectieziekten.

Opening; Signalering en rol NVK.
Karoly Illy, voorzitter NVK/kinderarts, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel

Preparedness en acute hepatitis ECI
Pieter Fraaij, infectioloog/ immunoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Verheffing invasieve infecties met Groep A streptokokken
Navin Boeddha, AIOS kindergeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

Uitbraak Monkeypox
Patricia Bruijning, kinderinfectioloog, UMCU-Wilhelmina, Utrecht

Voedingsproblemen en ARFID bij jonge kinderen (mede mogelijk gemaakt door Nutricia)
15:15 - 16:00
Voedingsproblemen en ARFID bij jonge kinderen (mede mogelijk gemaakt door Nutricia)
symposium

Voedingsproblemen en ARFID bij jonge kinderen - Mede mogelijk gemaakt door Nutricia

In onze presentatie zullen wij ingaan op voedings- en eetproblemen van jonge kinderen, waaronder ook ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder). Hierbij zullen wij ook de richtlijn signalering van somatische oorzaken van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen van de NVK (2012) bespreken en ingaan op mogelijke oorzaken en risicofactoren voor het ontwikkelen van voedingsproblemen. Naast ingaan op diagnostiek zullen wij focussen op mogelijke interventies en zullen onze meest recente onderzoeksresultaten in deze patientengroep delen.

Sprekers:
Angelika Kindermann,kinderarts MDL, Amsterdam UMC, Amsterdam
Hilde Krom, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC, Amsterdam

Download overzicht
Showing All
Plenair
Symposium
Workshop
NVKF
AJN
ALV
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
Donderdag 9 juni
Donderdag 9 juni
Hardloopclinic voor een goed doel! Neem deel en verbeter je techniek
07:00 - 08:00
Hardloopclinic voor een goed doel! Neem deel en verbeter je techniek
07:00 - 08:00

Trek uw active wear aan en doe mee aan de hardloopclinic. Voor alle niveaus geschikt.

Verbeter je techniek!
Hardlopen is momenteel enorm populair. Steeds meer mensen trekken de hardloopschoenen aan en raken enthousiast naarmate ze het vaker doen. Hardlopen verbetert jouw conditie, is goed bij het voorkomen van stress en enorm goed voor spieropbouw. Reden genoeg om dus de hardloopschoenen aan te trekken en van start te gaan.

Wat ga je doen?
Bij deze sportieve clinic, train je op de bekende blauwe atletiekbaan #OpPapendal. Na een gezamenlijke warming-up start je met de clinic. Iedereen kan hieraan deelnemen. Het accent ligt voornamelijk op de looptechniek, blessurepreventie en een goede trainingsopbouw. Het is mogelijk om met hartslagmeters te trainen of te testen.

Na een gezamenlijke warming-up start je met de clinic. Iedereen kan hieraan deelnemen. Het accent ligt voornamelijk op de looptechniek, blessurepreventie en een goede trainingsopbouw. Het is mogelijk om met hartslagmeters te trainen of te testen. Ook ervaren lopers hebben profijt bij deze break!

Verzamelen om 07.00 uur in de foyer van hotel Papendal. Naast een sportief begin van de dag draagt u op deze manier ook bij aan het goede doel van dit jaar: Muziekids
Visit the website Muziekids
Mis het niet! Wij hebben er zin in!

Ontvangst / Registratie
08:00 - 08:45
Ontvangst / Registratie

Opening
08:45 - 09:15
Opening

Sessie ronde 1
10:00 - 10:45
Sessie ronde 1

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Sessie ronde 2
11:15 - 12:30
Sessie ronde 2
11:15 - 12:30

Lunchpauze
12:30 - 13:45
Lunchpauze
12:30 - 13:45

Lunchpauze
12:30 - 13:30
Lunchpauze
12:30 - 13:30

Sessie ronde 3
13:30 - 15:45
Sessie ronde 3
13:30 - 15:45

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

Sessie ronde 4
16:15 - 17:30
Sessie ronde 4
16:15 - 17:30

Borrel
17:30 - 18:30
Borrel
17:30 - 18:30

Avondprogramma NVK / diner / cabaret / feestavond
18:30 - 01:30
Avondprogramma NVK / diner / cabaret / feestavond
18:30 - 01:30

Na de borrel om 17.30 uur, bent u van harte welkom bij het diner met een ongetwijfeld wederom spraakmakend optreden van het Concilium Paediatricum Hilaricum. Daarna de voetjes van de vloer met de band Recipe!

Athene B/C
Athene B/C
Gezamelijke opening NVK & NVFK
08:45 - 09:15
Gezamelijke opening NVK & NVFK
plenair

Keynote: Sportspreker Jetze Plat - "Alles of Alles"
09:15 - 09:50
Keynote: Sportspreker Jetze Plat - "Alles of Alles"
plenair

Jetze Plat, Handbiker en triathleet.
Op zijn vijfde reed hij al zijn eerste meters op de handbike en ondertussen is hij Nationaal, Wereld én Paralympisch kampioen! Jetze Plat werd 26 jaar geleden geboren met onvolgroeide benen waardoor goed fietsen op een normale fiets niet mogelijk was. Ondertussen is hij full-time atleet en doet alles tot op detail om maximale resultaten te halen. Wat hier allemaal bij komt kijken verteld hij op het congres ‘Alles of Alles’ – Jetze Plat

Wissel
09:50 - 10:00
Wissel

Kinderfysiotherapeutische motorische diagnostiek en interventie
10:00 - 10:45
Kinderfysiotherapeutische motorische diagnostiek en interventie
nvkf

Voorzitters: Ellen Hemler en Sascha van der Velden, kinderfysiotherapeut

1. Kwalitatieve Observaties
• Lieke Dekkers, docent/ onderzoeker/ kinderfysiotherapeut, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
2. Motorisch leren in de kinderfysiotherapie. Wat is belangrijk?
• Eugene Rameckers, professor/docent/onderzoeker, UHasselt/ Universiteit Maastricht en Adelante revalidatie
3. Motorische interventie
• Liesbeth van Vulpen, onderzoeker, Reade, afdeling Rehabilitation Research, Amsterdam

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Vertrouwen creëren: Het geheim van een succesvolle expeditie
11:15 - 12:30
Vertrouwen creëren: Het geheim van een succesvolle expeditie
11:15 - 12:30
symposium

Vertrouwen creëren: Het geheim van een succesvolle expeditie
Avonturier Melvin Redeker heeft een uniek perspectief op samenwerken, vertrouwen en veerkracht. Aan de hand van adembenemende beelden neemt Melvin je mee op expeditie. Je leert samenwerking verbeteren, vertrouwen creëren en hoe je veerkracht kunt trainen. Melvins inzichten zijn onder extreme omstandigheden getest en onderbouwd door wetenschappelijke publicaties. Melvin vertaalt dit naar concrete tips waarmee je de volgende dag zelf aan de slag kunt! Trailer

Lunchpauze
12:30 - 13:30
Lunchpauze
12:30 - 13:30

Algemene Ledenvergadering NVK
13:30 - 15:45
Algemene Ledenvergadering NVK
13:30 - 15:45
alv

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

Zaal 4/5
Zaal 4/5
Diabeteszorg.NL voor de algemeen kinderarts
10:00 - 10:45
Diabeteszorg.NL voor de algemeen kinderarts
nvkf

De diabeteszorg is volop in beweging. De algemeen kinderarts ziet steeds minder van de chronische diabeteszorg. Soms raken innovaties in de diabeteszorg de behandeling van de algemeen kinderarts. Bijvoorbeeld bij de vernieuwde aanpak van een diabetische ketoacidose, of als een kind met een automatische insuline toediening in de kliniek ligt. Ook de organisatie van chronische zorg beweegt. Op die raakvlakken praten wij u kort en krachtig bij.

Diabeteszorg.nl voor de algemeen kinderarts: waar staan we na 100 jaar insuline?
10:00 - 10:45
Diabeteszorg.nl voor de algemeen kinderarts: waar staan we na 100 jaar insuline?

De diabeteszorg is volop in beweging. De algemeen kinderarts ziet steeds minder van de chronische diabeteszorg. Soms raken innovaties in de diabeteszorg de behandeling van de algemeen kinderarts. Bijvoorbeeld bij de vernieuwde aanpak van een diabetische ketoacidose, of als een kind met een automatische insuline toediening in de kliniek ligt. Ook de organisatie van chronische zorg beweegt. Op die raakvlakken praten wij u kort en krachtig bij.

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

De zuigeling van 0-2 jaar
11:15 - 12:30
De zuigeling van 0-2 jaar
11:15 - 12:30
nvkf

Voorzitters: Sascha van der Velden, kinderfysiotherapeut en Eugene Rameckers, professor/ docent/onderzoeker

1. Aandacht voor prematuriteit (very en moderate) en het TOP programma
• Monique Flierman, mede-directeur EOP-nl/ onderzoeker /praktijkeigenaar kinderfysiotherapie Flierman
2. Ontwikkelingspsychologie zuigeling
• Dorethee Jeltsma, docent/ kinderfysiotherapeut, Rijksuniversiteit Groningen
3. Parental beliefs
• Marike Boonzaaijer, kinderfysiotherapeut/docent, Wilhelmina Kinderziekenhuis/ lectoraat Leefstijl en Gezondheid, HU

Lunchpauze
12:30 - 13:30
Lunchpauze
12:30 - 13:30

Suggestief taalgebruik in de praktijk (Niet voor NVK leden)
13:45 - 15:45
Suggestief taalgebruik in de praktijk (Niet voor NVK leden)
13:45 - 15:45
nvkf

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

Het oudere kind met een chronische aandoening
16:15 - 17:30
Het oudere kind met een chronische aandoening
16:15 - 17:30
nvkf

Voorzitters: Ellen Hemler en Eugene Rameckers

1. Slaap
• Olaf Verschuren, senior onderzoeker fysieke gezondheid, De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
2. Hypermobiliteit van gewrichten, van normaal naar abnormaal
• Raoul Engelbert, hoogleraar kinderfysiotherapie, Amsterdam UMC en Hogeschool van Amsterdam
3. De invloed van acute lymfatische leukemie op het bewegende kind, wat kun jij herkennen?
• Emma Verwaaijen, kinderfysiotherapeut / klinisch Epidemioloog / promovendus, Prinses Maxima Centrum, Utrecht
4. Cardiopulmonale fitheid en trainbaarheid
• Tim Takken, onderzoekscoördinator/medisch fysioloog/senior universitair docent, UMCU, Utrecht

Zaal 6/7
Zaal 6/7
Advanced Pediatric Life Support, innovaties in het verleden, heden en toekomst
10:00 - 10:45
Advanced Pediatric Life Support, innovaties in het verleden, heden en toekomst
symposium

Advanced Pediatric Life Support, innovaties in het verleden, heden en toekomst
De APLS, ooit begonnen als een individuele cursus, is in de loop van de jaren doorgegroeid tot een team effort waarbij CRM principes een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De periode na de APLS van stabilisatie en transport naar een PICU zijn geprotocolleerd via een website. Tot slot kunnen nieuwe innovaties op IT gebied berekeningen veel beter gaan ondersteunen. In dit symposium wordt u volledig bijgepraat betreffende deze innovaties.

APLS, innovaties in historisch perspectief
Nigel Turner, kinder anesthesioloog, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht

APLS, en dan? Innovaties voor stabilisatie en overgang naar de PICU
Thomas Peros, kinderarts/Fellow Pediatric Critical Care, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam

APLS, Innovaties voor berekeningen door een landelijke Noodlijst app
Casper Bollen, kinderarts/ intensivist, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Minimaal registreren voor maximaal financieel profijt
11:15 - 12:30
Minimaal registreren voor maximaal financieel profijt
11:15 - 12:30
symposium

Minimaal registreren voor maximaal financieel profijt
Hét onderwerp waar de BBC doorlopend vragen over krijgt is ‘registreren en declareren’. Kom luisteren naar de tips & tricks om in de kindergeneeskundige praktijk (van welk type dan ook) slim te registreren en als vakgroep of afdeling kindergeneeskunde financieel gezond de beste zorg voor de patiënt te kunnen leveren. Ook leggen we uit hoe de financieringsstromen in de zorg lopen en laten we voorbeelden zien van het bekostigen van nieuwe vormen van zorg.

De financieringsstromen in de zorg
Robin van Schaik, kinderarts/ voorzitter BBC, Diakonessenhuis , Utrecht<

Slim registreren
Paul de Laat, kinderarts/ vicevoorzitter BBC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Lunchpauze
12:30 - 13:30
Lunchpauze
12:30 - 13:30

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

Neurologie in beeld en geluid
16:15 - 17:30
Neurologie in beeld en geluid
16:15 - 17:30
symposium

Neurologie in beeld en geluid
Aan de hand van video opnames van verschillende veel voorkomende neurologische ziektebeelden, krijgt u handvatten hoe u in uw eigen praktijk deze problemen kan herkennen en benoemen en hoe u kind en ouders hiermee verder kunt helpen.

Sprekers
Jolanda Schieving, neuroloog, Radboudumc, Nijmegen

Zaal 8/9
Zaal 8/9
Toekomstbestendig opleiden: praktische handvatten en nieuwe inzichten
10:00 - 10:45
Toekomstbestendig opleiden: praktische handvatten en nieuwe inzichten
symposium

Toekomstbestendig opleiden: praktische handvatten en nieuwe inzichten
Het herziene landelijke opleidingsplan (TOP2025) bevat nieuwe elementen zoals intraprofessioneel opleiden en technologische innovatie. Wat houdt dit in? En hoe geef ik dit vorm binnen de opleiding? Dit symposium biedt theoretische achtergronden en handvatten voor de praktijk. Daarnaast worden kansen en belemmeringen van point-of-care ultrasonography (POCUS) binnen de opleiding tot kinderarts gepresenteerd. De techniek is bij steeds meer specialismen een onderdeel van de opleiding, voor kindergeneeskunde is dat tot nu toe niet het geval.

Voorzitters:
Janielle ven der Velden, kinderarts/ endocrinoloog/ opleider, Radboudumc, Nijmegen
Reinoud Gemke, kinderarts, Amsterdam AMC, Amsterdam

Intraprofessioneel leren tussen aios: een overzicht uit de literatuur en de resultaten van een interview/focusgroep studie in een academisch kinderziekenhuis
Lara Teheux, arts-onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen

Technologische innovatie in de medische vervolgopleiding: een kwalitatieve studie naar kansen en barrières
Mendel Ottow, Aios, Radboudumc, Nijmegen

POCUS (Point Of Care Ultra Sound) in de opleiding tot kinderarts, de toekomst?
Laila van der Heijden, kinderarts, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Leren samenwerken door samenwerkend leren
11:15 - 12:30
Leren samenwerken door samenwerkend leren
11:15 - 12:30
workshop

Kindergeneeskunde in de breedte wordt complexer: het aantal kinderen met één of meer (chronische) aandoeningen stijgt, de psychosociale impact groeit. Dit maakt samenwerken aan één integraal eindresultaat van zorgprofessionals, patiënt en familie, noodzakelijk. Samenwerking in interprofessionele teams vraagt om een nieuwe manier van denken, handelen én opleiden. Dit symposium biedt een raamwerk voor interprofessioneel samenwerken(d) leren met praktijkvoorbeelden en handvatten voor de opzet, implementatie en disseminatie in de dagelijkse praktijk.

Interprofessionele samenwerking in de zorg: loopt het onderwijs achter?
Vincent Geukers, kinderarts/intensivist, principal educator IPE, Comenius Leadership Fellow Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Amsterdam<

Interprofessioneel leren samenwerken: Alle begin is moeilijk
Eveline Berman-de Jong, kinderarts, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Amsterdam

Interprofessioneel leren samenwerken: Alle begin is moeilijk
Annemarie Smid, kinderverpleegkundige/ senior praktijkopleider, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Amsterdam

Interprofessioneel leren samenwerken: De aanhouder wint
Saskia Oosterbaan, arts-docent/ programmacoördinator IPE, OLVG West, Amsterdam

Interprofessioneel leren samenwerken: Wie niet waagt, die niet wint
Lisa-Maria van Klaveren, promovenda/ projectleider, Interprofessionele Leerwerkplaatsen/ Amsterdam UMC, Amsterdam

Lunchpauze
12:30 - 13:30
Lunchpauze
12:30 - 13:30

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

Kinder comfort zorg: Altijd te vroeg, tot het te laat is
16:15 - 17:30
Kinder comfort zorg: Altijd te vroeg, tot het te laat is
16:15 - 17:30
symposium

Kinder comfort zorg: Altijd te vroeg, tot het te laat is
Drempels voor de inzet van palliatieve zorg voor kinderen met een beperkte levensverwachting blijven bestaan. Veel kinderartsen associëren inzet van palliatieve zorg met het staken van behandeling. Dit is echter niet waar palliatieve zorg zich op richt. Wat kan een Kinder comfort team (KCT) betekenen voor jou en je patiënt? Wanneer vraag je het KCT om mee te denken? En hoe kan je betrokkenheid van een comfort team aankondigen bij ouders?

Sprekers
Jennifer Walker, kinderarts/ intensivist, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
Jurrianne Fahner, kinderarts/ Kinder Comfort Team/ Fellow Kinder IC, Wilhelmina kinderziekenhuis, Utrecht

Zaal 14/15
Zaal 14/15
Praktische aanpak in de behandeling van CE (mede mogelijk gemaakt door Sanofi)
10:00 - 10:45
Praktische aanpak in de behandeling van CE (mede mogelijk gemaakt door Sanofi)
symposium

Dermatoloog en kinderarts: praktische aanpak van de behandeling van kinderen met constitutioneel eczeem (mede mogelijk gemaakt door Sanofi)
Praktische aanpak in de behandeling van CE
In deze sessie wordt ingegaan op het zorgpad van een kind met eczeem binnen het atopie syndroom. Hoe geef je een kind met eczeem een goede behandeling met de nadruk op een multidisciplinaire samenwerking met o.a. een dermatoloog (shared care) en wanneer wordt een kind doorverwezen (verwijsindicaties)? Wat zijn de behandelmogelijkheden nu en wat kunnen we in de toekomst verwachten. De sessie bevat casussen met praktische voorbeelden van aanpak.

Sprekers:
Floor Garritsen, dermatoloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
Yvonne Koopman, kinderarts,Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag

Kwaliteit in Transitiezorg (mede mogelijk gemaakt door Novartis)
11:15 - 12:00
Kwaliteit in Transitiezorg (mede mogelijk gemaakt door Novartis)
symposium

Kwaliteit in Transitiezorg(mede mogelijk gemaakt door Novartis)

Welke problemen doen zich voor bij de overstap van jongeren van een kind-georiënteerd naar een volwassen georiënteerd specialisme? Wat is er nodig om de zorg te verbeteren, rekening houdend met kennis, tijdsdruk, samenwerkingsverbanden en financiële middelen?

In dit symposium bespreken we de mogelijke obstakels maar ook de kansen voor een goede transitie, vooruitlopend op de kwaliteitsstandaard transitiezorg, die binnenkort wordt gepubliceerd. We werken de vragen uit aan de hand van een casus van een jongere met een Auto-Inflammatoire Aandoening (Systemische JIA). De deelnemer krijgt handige tips en tricks om de transitiezorg te optimaliseren.

Sprekers:
Philomine van Pelt, kinderreumatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Jolanda van Keulen, kinderarts, Admiraal de Ruijter Ziekenhuis, Goes

Lunchpauze
12:30 - 13:30
Lunchpauze
12:30 - 13:30

Koffie / theepauze
15:45 - 16:15
Koffie / theepauze

Neurologie in beeld en geluid
16:15 - 17:30
Neurologie in beeld en geluid
16:15 - 17:30
symposium

Neurologie in beeld en geluid
Jolanda Schieving, kinderneuroloog, Radboudumc-Amalia, Nijmegen Aan de hand van video opnames van verschillende veel voorkomende neurologische ziektebeelden, krijgt u handvatten hoe u in uw eigen praktijk deze problemen kan herkennen en benoemen en hoe u kind en ouders hiermee verder kunt helpen.

Spreker:
Jolanda Schieving, Radboudumc, Nijmegen

Klaar voor de toekomst? Op weg naar een groene kindergeneeskunde
16:15 - 17:30
Klaar voor de toekomst? Op weg naar een groene kindergeneeskunde
16:15 - 17:30
symposium

Klaar voor de toekomst? Op weg naar een groene kindergeneeskunde
We kunnen er niet meer omheen, de zorg kan en moet duurzamer. In deze interactieve workshop gaan we hiermee aan de slag. Van achtergrondinformatie over gezondheidszorg en klimaatverandering, het werken in kleine groepjes aan concrete ideeën voor verduurzaming tot praktische tips over het oprichten van een Green Team. Na deze workshop zit je boordevol informatie en inspiratie voor een groenere kindergeneeskunde.

Sprekers:
Suzan Cochius-den Otter, kinderarts/ intensivist, Erasmus MC-Sophia, Rotterdam
Joany Zachariasse, arts-assistent, Erasmus MC-Sophia, , Rotterdam

Download overzicht
Showing All
Plenair
Symposium
Slam / Vrije voordrachten
AJN
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Athene B/C
Athene B/C
Opening
08:30 - 08:40
Opening
plenair

Keynote: Marcel Levi
08:40 - 09:20
Keynote: Marcel Levi
plenair

Wissel
09:20 - 09:30
Wissel

Opening AJN & NVK
09:30 - 10:00
Opening AJN & NVK
ajn

Kwetsbare kinderen worden vaak kwetsbare ouders
10:00 - 10:45
Kwetsbare kinderen worden vaak kwetsbare ouders
ajn

Kwetsbare kinderen worden vaak kwetsbare ouders
Over sociale ongelijkheid en opvoedingsarmoede.

Michelle van Tongerloo • huisarts, Huisartsenpraktijk IJsselmond; straatarts, Pauluskerk; journalist Stichting De Correspondent, Rotterdam

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Jonge digitale patiënt zoekt dito dokter
11:15 - 12:00
Jonge digitale patiënt zoekt dito dokter
ajn

Jonge digitale patiënt zoekt dito dokter/strong>
Over digitale ontwikkelingen in de zorg en de kloof tussen de wens van de patiënt en de praktijk van de zorgprofessional. Digitale zorg ondersteunt mensen bij hun gezondheid. In deze sessie zullen we stilstaan bij de laatste ontwikkelingen ten aanzien van digitale zorg in het huidige zorglandschap. We gaan hierover in gesprek samen met een patiënt, haar moeder en een kinderarts aan de hand van een aantal stellingen over de toekomstige ontwikkelingen.

Nicole van Eldik • kinderarts, programmamanager digitale zorg
Desiree Hairwassers • ouder

Praten over gender: het begint bij een vraag
12:00 - 12:45
Praten over gender: het begint bij een vraag
ajn

Praten over gender: het begint bij een vraag
Meisje, jongen… wat als een kind niet in zo’n hokje past? En hoe ga je daar als professional mee om? Kim Horsnell introduceert je in de wereld van genderzorg. Hoe maak je gender bespreekbaar? Wat adviseer je ouders? En wanneer verwijs je? Ervaringsdeskundige Francois vertelt wat hem als jongere heeft geholpen.

Kim Horsnell • arts/psycholoog, Check-in Genderzorg

Lunchpauze
12:45 - 14:00
Lunchpauze
12:45 - 14:00

Wat hebben jongeren nodig om klaar te zijn voor de toekomst?
14:00 - 14:30
Wat hebben jongeren nodig om klaar te zijn voor de toekomst?
ajn

Wat hebben jongeren nodig om klaar te zijn voor de toekomst?
VBij opgroeien hoort vallen en opstaan. In Nederland waren al zorgen over de mentale gezondheid van jongeren en corona heeft de boel verder op scherp gezet. Maar wanneer heeft een jongere meer hulp en ondersteuning nodig? En wat past dan binnen de context waarin jongeren opgroeien? Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid heeft "Klaar voor de toekomst" ontwikkeld, een praatplaat waarmee professionals in samenwerking met andere jeugdprofessionals de normale ontwikkeling van jongeren preventief én curatief kunnen ondersteunen.

Minke Vellinga • adviseur, NCJ

Emotieregulatie aanleren versterkt de veerkracht!
14:30 - 15:15
Emotieregulatie aanleren versterkt de veerkracht!
ajn

Emotieregulatie aanleren versterkt de veerkracht!
Tijdens de adolescentie ondergaan jongeren belangrijke ontwikkelingen die hen emotioneel kwetsbaar maken, waardoor hun emotionele reactiviteit voor negatieve emoties zijn hoogtepunt kent. We kunnen en mogen hen niet vragen emotionele ervaringen uit de weg te gaan. Het lijkt daarom vooral belangrijk al op jonge leeftijd emoties bespreekbaar te maken en jongeren te leren met emotionele ervaringen goed om te gaan. Maar, hoe doe je dat?

Prof.dr. Caroline Braet • klinisch psycholoog/gedragstherapeut/hoogleraar Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, UGENT; directeur, Universitair Psychologisch Centrum Kind en Adolescent

Hoe gaat het met Gen Z? Een blik op de leefwereld van jongeren.
15:15 - 15:55
Hoe gaat het met Gen Z? Een blik op de leefwereld van jongeren.
plenair

Hoe gaat het met Gen Z? Een blik op de leefwereld van jongeren.
Rutger van den Berg, jongerenonderzoeker, Youngworks; schrijver

Jongeren groeien op in interactie met de wereld om hen heen. Die wereld wordt aan de ene kant gekenmerkt door grote individuele vrijheid en nieuwe digitale mogelijkheden, maar aan de andere kant door een drukkende prestatiecultuur, groeiende kansenongelijkheid en een opeenstapeling van crises. Biedt de huidige tijdgeest een goede basis voor welzijn, of moeten jongeren zich schrap zetten voor een onzekere toekomst? Rutger van den Berg neemt je mee in de kansen en uitdagingen van jongeren die opgroeien in de jaren ’20.

Biografie: Rutger van den Berg Rutger van den Berg is als jongerenonderzoeker en spreker verbonden aan Youngworks. Hij doet onderzoek naar de interactie tussen jongerencultuur en onze ‘volwassen’ samenleving. Wat vormt de vormgevers van de toekomst en hoe kunnen we hier invloed op uitoefenen? Vanuit zijn expertise helpt hij diverse organisaties en professionals om met hun werk een waardevolle rol te vervullen in het leven van jongeren.

Afsluiting
15:55 - 16:30
Afsluiting
plenair

Zaal 4/5
Zaal 4/5
Wissel
09:20 - 09:30
Wissel

Jaar 2021-2022 in vogelvlucht op gebied van ethiek, recht en maatschappij
09:30 - 10:45
Jaar 2021-2022 in vogelvlucht op gebied van ethiek, recht en maatschappij
09:30 - 10:45
symposium

Kinderen tijdens de COVID-pandemie, het kind van de rekening?
‘Verschuivende panelen’: van non-interventie beleid naar actieve behandeling bij trisomie 13 en 18.

De maatregelen ten aanzien van de COVID-pandemie hebben grote gevolgen gehad voor de jeugd. Kinderen waren afhankelijk van de beschikbare ondersteuning en veiligheid thuis. Jongeren waren op zichzelf aangewezen en zijn meer dan ooit getest op hun veerkracht. Voor een deel van de jeugd was dit niet vanzelfsprekend en heeft dit verstrekkende gevolgen. Kinderen hebben achterstand opgelopen en jongeren kampen met mentale problemen. Kinderen van bijvoorbeeld gescheiden ouders liepen aan tegen discussies over de maatregelen of over het vaccineren. Aan de hand van casuïstiek willen we discussiëren of en welke rol de kinderarts heeft in het signaleren en aanpakken van deze gevolgen?

De overlevingskansen bij trisomie 13 en 18 hangen mede af van medisch ingrijpen en van de perceptie van kwaliteit van leven. Aan de hand van een casus bespreken we de actieve rol die de patiëntenorganisatie voor trisomie 13 en 18 speelt. Hoe gaan wij als kinderarts om met deze verschuivende panelen? Welke ethische principes spelen hier een rol?

Kinderen tijdens de COVID-pandemie, het kind van de rekening?
Brita de Jong, kinderarts sociale pediatrie/ jeugdarts, MCL, Leeuwarden<

‘Verschuivende panelen’: van non-interventie beleid naar actieve behandeling bij trisomie 13 en 18
Wendela Leeuwenburgh-Pronk, kinderarts, Amsterdam UMC locatie AMC

Gespreksleider: Edward Nieuwenhuis
Panel ethici en experts: Anna Westra, Martine de Vries, Carin Delsman-van Gelder en Koen Joosten.

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

SLAM Sessie
11:15 - 12:45
SLAM Sessie
11:15 - 12:45
slam

SLAM Sessie
Moderatoren: Merijn Bijlsma, kinderarts, Amsterdam UMC, Amsterdam en Petr Jira, kinderarts, Jeroen-Bosch-Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Bacteriële meningitis bij kinderen (<1 jaar) in Nederland: wat zijn de lange termijn gevolgen?
L. Snoek, Amsterdam UMC, Amsterdam

Pragmatische toepassing van computersimulaties om off-label doseeradviezen voor kinderen te optimaliseren: meropenem als voorbeeld.
J.E.M. van der Heijden, Radboudumc, Nijmegen

Retrospective cohort study on morbidities in moderate and late preterm infants in the first 5 years of life
M.r. Bosch, Noordwest Ziekenhuis

De transitiegereedheid onder adolescenten en jongvolwassenen met hemofilie: een vragenlijststudie
M. Brands, Amsrterdam UMC, Amsterdam

Verworven Von willebrand ziekte bij kinderen aan extracorporale membraan oxygenatie (ECMO) Glomerulaire filtratie snelheid in à terme neonaten: van meten naar een accurate schatting in de klinische praktijk.
J.G.F. Drop, Erasmus MC - Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam

Risicofactoren voor hartfalen bij pan-Europese survivors van kinderkanker: een PanCareSurFup & ProCardio cohort en case-controle studie
E.C. de Baat, Prinses Maxima Centrum, Utrecht

Geen reductie in aantal nieuw gestelde IBD diagnosen bij kinderen in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie: een nationale retrospectieve cohort studie.
A.R. Joling, Erasmus Medisch Centrum - Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

Glycopyrronium voor de behandeling van speekselverlies: maakt het een verschil?
L.B. Orriens, Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, Nijmegen Ontwikkeling van doseringen voor á terme en premature neonaten (NeoDose project)
M.A. de Hoop-sommen, Radboudumc, Nijmegen

Inzicht in antibiotica voorschriften bij kinderen op de SEH
H.E. Vroom, Erasmus MC, Rotterdam

Lunchpauze
12:45 - 14:00
Lunchpauze
12:45 - 14:00

Vrije Voordrachten Sessie
14:00 - 15:15
Vrije Voordrachten Sessie
14:00 - 15:15
slam

Vrije Voordrachten Sessie
Voorzitters: Paula Rosendahl, kinderarts i.o. en Rianne Oostenbrink, kinderarts, Erasmus MC, Rotterdam

Wat zijn de belangrijkste waarden bij het maken van een behandelbeslissing op de grens van levensvatbaarheid? Resultaten van een scoping review en een focusgroepstudie met volwassen extreem-prematuur geborenen.
A.H.A. de Boer, LUMC, Leiden

Pneumonie: houden we ons aan de richtlijn?
F. Austie, Isala, Zwolle

Beslisregel voor ouders van kinderen met koorts, een pilot study
R. Bhattacharya, Erasmus MC, Rotterdam

Off-label maar on-evidence? Een overzicht van het level of evidence voor kinderdoseringen
T.M. van der Zanden, Radboudumc, Nijmegen

Zaal 6/7
Zaal 6/7
Wissel
09:20 - 09:30
Wissel

Signaleren van kindermishandeling: leren van elkaar en van de Patiënten
09:30 - 10:45
Signaleren van kindermishandeling: leren van elkaar en van de Patiënten
09:30 - 10:45
symposium

Signaleren van kindermishandeling: leren van elkaar en van de Patiënten
In Nederland werken we toe naar een eenduidige en transparante wijze van signaleren van kindermishandeling, gekoppeld aan het werken met de meldcode. Het signaleren op de spoedeisende hulp gebeurde doorgaans met SPUTOVAMO-achtige vragenlijsten, dit zal in 2024 geheel vervangen zijn door het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK). De stappen die daarvoor gezet worden komen aan bod in deze sessie. We nemen u mee in de totstandkoming van het NSK, hoe het instrument werkt en wat u doet bij een afwijkende signalering. We laten zien wat u als kinderarts aan het NSK heeft, wat de opgedane ervaringen zijn en hoe de juridische inbedding is bewerkstelligd. We nemen u mee in de dataverwerking en hoe dit geheel uiteindelijk kan functioneren als data-onderbouwd lerend systeem. Natuurlijk staan patiënt en ouders in dit proces centraal en delen we hun verwachtingen van dit proces met u. Kortom: tijdens deze interactieve sessie wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op dit gebied, daarnaast is er ook mogelijkheid om uw vragen te stellen en stellen wij uw input en ideeën op prijs. Dit alles gaat leiden tot een kwalitatief beter en ondersteunend proces!

Sprekers
Elise van de Putte, kinderarts, UMCU, Utrecht
Rinske Bos, kinderarts, Elkerliek
Robinetta de Roode, KNMG
Ingrid Russel, kinderarts, UMCU, Utrecht
Eline van den Heuvel, kinderarts, UMCU, Utrecht

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

De tanden in ARFID
11:15 - 12:45
De tanden in ARFID
11:15 - 12:45
symposium

De tanden in ARFID
Casuïstiek en multidisciplinaire aanpak bij voedselweigering

Avoidant Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) wordt gekenmerkt door een restrictief en/of selectief eetpatroon met negatieve invloed op lichamelijk en psychosociaal functioneren. Deze eetstoornis wordt veroorzaakt door een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Aan de hand van wetenschappelijke studies en klinische ervaringen nemen we u mee in de multidisciplinaire aanpak bij diagnostiek en behandeling van deze relatief nog onbekende, veelvoorkomende en boeiende eetstoornis.

Sprekers:
Berbe Paes, kinderarts ,SeysCentra/Wilhelmina kinderziekenhuis, Malden/ Utrecht
Harmen Haanstra, kinderarts, SeysCentra/ Maasziekenhuis Pantein, Malden/Boxmeer
Eric Dumont, gedragswetenschapper, SeysCentra, Malden
Loes Veenje-Smits, diëtist, SeysCentra, Malden
Lieke Feron, logopedist, SeysCentra, Malden

Lunchpauze
12:45 - 14:00
Lunchpauze
12:45 - 14:00

Symposium Stichting O.O.K!
14:00 - 15:15
Symposium Stichting O.O.K!
14:00 - 15:15
symposium

Zaal 8/9
Zaal 8/9
Wissel
09:20 - 09:30
Wissel

Bloedtransfusies bij neonaten
09:30 - 10:45
Bloedtransfusies bij neonaten
09:30 - 10:45
symposium

Bloedtransfusies bij neonaten
Neonaten krijgen vaak bloedtransfusies (rode bloedcel, thrombocyten en FFP). Waarom, wanneer en hoeveel er nodig is, is vaak onduidelijk. In dit symposium besteden we aandacht aan de nieuwe landelijke richtlijn en geven we duidelijke adviezen tav bloedtransfusies. Daarnaast bespreken we ook het beleid en uitkomsten bij een tweetal specifieke hematologisch ziekten, namelijk Hemolytische (Rhesus) ziekte, en FNAIT (foetaal/neonataal alloimmun thrombocytopenie)

Voorzitter:
Enrico Lopriore, neonatoloog, LUMC, Leiden

Rode bloedcel transfusies- evidence en richtlijn
Klasien Bergman, neonatoloog, UMCG, Groningen

Thrombocyten transfusies - evidence en richtlijn
Suzanne Fustolo-Gunnink, epidemioloog, Sanquin bloedbank, Amsterdam

Hemolytische ziekte: antenatale en postnatale behandeling
Derek de Winter, PhD onderzoeker, LUMC, Leiden

FNAIT: antenatale en postnatale behandeling
Thijs de Vos, PhD onderzoeker, LUMC, Leiden

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Praktische endocrinologie in de periferie: filer de pathologie
11:15 - 12:45
Praktische endocrinologie in de periferie: filer de pathologie
11:15 - 12:45
symposium

Praktische endocrinologie in de periferie: filer de pathologie

1. Ben je ooit bang voor een verwijzing te lang?
2. Al jong borstontwikkeling, wanneer is dit een ding?
3. Een uitblijvende menarche of puberteit, hoe lang heb je respijt?

Kent u de pathologische signalen van deze op het oog relatief onschuldige verwijzingen? In een interactieve sessie met veel foto’s en praktische vragen van wat we zoal zien en horen in de spreekkamer van de perifere kinderarts leert u wanneer u wel of niet direct verwijst naar de 3e lijn of vervolgt of verder onderzoek doet in de 2e lijn, of direct kunt geruststellen en terugverwijzen naar de 1e lijn.

Ben je ooit bang voor een verwijzing te lang?
Peter Lauffer, PHD student, Amsterdam UMC Afd kinderendocrinolgie, Amsterdam<

Al jong borstontwikkeling, wanneer is dit een ding?
Ellen Bannink, kinderarts, Tergooi, Blaricum

Een uitblijvende menarche of puberteit, hoe lang heb je respijt?
Mariette van Ravenhorst, AIOS, Amsterdam UMC, Amsterdam

Lunchpauze
12:45 - 14:00
Lunchpauze
12:45 - 14:00

Transport van het acuut zieke kind
14:00 - 15:15
Transport van het acuut zieke kind
14:00 - 15:15
symposium

Transport van het acuut zieke kind
Je hebt dienst en je patiënt gaat achteruit. Je overlegt met de kinderintensivist; er is een IC indicatie. Er zijn twee mogelijkheden; je moet het transport zelf doen of de kinderintensivist komt de patiënt ophalen. In beide situaties zal je aan de slag moeten. Hoe pak je het aan? Waar begin je? Waar moet je op letten? Je gaat het allemaal meemaken tijdens dit prikkelende en interactieve symposium!

Wat kunnen we voor jullie betekenen?
Jennifer Walker, kinderarts/ intensivist, Wilhelmina kinderziekenhuis, Utrecht<

Intubatie en beademing, wat kan ik als kinderarts toevoegen?
Moniek Op de Coul, kinderarts, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

Onderschat de ‘stabiele’ patiënt met hartfalen niet!
Eric Bokhorst, anesthesioloog/kinderintensivist, Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam

Patiënt met acute indicatie voor neurochirurgie; het grote wie-wat-waar spel
Thomas Peros, kinderarts Fellow kinder IC, Emma kinderziekenhuis, Amsterdam

Zaal 14/15
Zaal 14/15
Wissel
09:20 - 09:30
Wissel

HPV gerelateerde kankers bij meisjes én jongens (mede mogelijk gemaakt door GSK)
09:30 - 10:15
HPV gerelateerde kankers bij meisjes én jongens (mede mogelijk gemaakt door GSK)
symposium

HPV gerelateerde kankers bij meisjes én jongens
Mede mogelijk gemaakt door GSK

HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma is uitgebreid naar meisjes én jongens. Ook worden vrouwen gescreend op HPV. Folkert van Kemenade geeft een update over de samenhang hiervan en informeert u over de taskforce Nederland HPV-kankervrij en het WHO doel HPV-kanker eliminatie. Floor Hinten laat aan de hand van praktijkvoorbeelden over baarmoederhalskanker zien wat er wordt voorkomen door middel van vaccinatie. Bin Kroon informeert u over HPV-kankers bij jongens, in het bijzonder peniskanker.

HPV veranderingen in het Rijksvaccinatieprogramma + ambitie taskforce Nederland HPV-kankervrij
Folkert van Kemenade, patholoog en oprichter taskforce Nederland HPV-kankervrij ErasmusMC, Rotterdam<

HPV vaccinatie bij meisjes tegen baarmoederhalskanker: wat voorkomen we?
Floor Hinten, AIOS gynaecologie, RadboudUMC, Nijmegen

HPV vaccinatie bij jongens tegen peniskanker: wat voorkomen we?
Bin Kroon, uroloog, Rijnstate, Arnhem

Koffie / theepauze
10:45 - 11:15
Koffie / theepauze

Lunchpauze
12:45 - 14:00
Lunchpauze
12:45 - 14:00

Herkenning en diagnostiek van spierziekten bij kinderen in de eerste lijn. (mede mogelijk gemaakt door Sanofi Genzyme)
14:00 - 14:45
Herkenning en diagnostiek van spierziekten bij kinderen in de eerste lijn. (mede mogelijk gemaakt door Sanofi Genzyme)
symposium

Herkenning en diagnostiek van spierziekten bij kinderen in de eerste lijn. Mede mogelijk gemaakt door Sanofi

In deze sessie geven Inge Cuppen (kinderneuroloog WKZ & Spieren voor Spieren Kindercentrum) en Renske Wadman (neuroloog UMCU & Spieren voor Spieren Kindercentrum) uw praktische handvatten voor het herkennen van spierziekten bij kinderen. Door de diversiteit in symptomen en het aantal spierziekten is patroonherkenning één van de belangrijkste pijlers om een spierziekte tijdig te herkennen. Aan de hand casuïstiek zullen de meest voorkomende symptomen worden behandeld.

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART