Het aftellen is begonnen

Online NVK Congres 2021

Programmaoverzicht

AJN NVK DAG

SLAMSESSIE

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART

SYMPOSIUM

Woensdag
Tijd
Stream A
Stream B
Stream C
Opening
10:30 – 10:45 u
Opening NVK Congres 2021
Sessie 1
10:45 – 11:30 u
Simon van Creveld Lezing
Koffie / theepauze
11:30 – 11:45 u
Sessie 2
11:45 – 12:30 u
Neurologie in beeld en geluid
De invloed van ‘nature and nurture’ op longen en luchtwegen
SLAMsessie
12:30 – 12:45 u
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Lunchpauze
12:45 – 13:00 u
Sessie 3
13:00 – 13:45 u
Gepast gebruik van zorg in de kindergeneeskunde
‘What’s new: update in (preventie van) kinderreanimatie’
Multidisciplinaire benadering van kinderen met ernstig atopisch eczeem en ernstig astma (m.m.v. Sanofi Genzyme)
Korte pauze
13:45 – 14:00 u
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Sessie 4
14:00 – 14:45 u
Praktische Pediatrie: Ongepaste zorg
Neonatale virale infecties: niet zo onschuldig!
Nieuws van het SKA front: ontwikkeling in de behandeling van allergische rhinoconjunctivitis en anafylaxie up to date! (m.m.v. Abbott)
Koffie / theepauze
14:45 – 15:15 u
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Sessie 5
15:15 – 16:00 u
Kind met cytopenie
Herkennen van kinderen met kanker: opvang in acute situatie, veilig transport en zinvolle diagnostiek
Valkuilen bij de pro-actieve behandeling van voedselovergevoeligheid bij het jonge kind (m.m.v. Nestlé Health Science)
Korte pauze
16:00 – 16:15 u
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Afsluiting
16:15 – 16:45 u
Global Pediatric Highlights – what has changed and what is new!: Nick Brown
16:45 – 16:50 u
Wrap-up & afsluiting dag 1
DAG 1
Tijd
Stream A
Opening
10:30 – 10:45 u
Opening NVK Congres 2021
Sessie 1
10:45 – 11:30 u
Simon van Creveld Lezing
Koffie
11:30 – 11:45 u
Sessie 2
11:45 – 12:30 u
Neurologie in beeld en geluid
12:30 – 12:45 u
Meet the Speaker
Pauze
12:45 – 13:00 u
Sessie 3
13:00 – 13:45 u
Gepast gebruik van zorg in de kindergeneeskunde
Pauze
13:45 – 14:00 u
Meet the Speaker
Sessie 4
14:00 – 14:45 u
Praktische Pediatrie: Ongepaste zorg
Pauze
14:45 – 15:15 u
Meet the Speaker
Sessie 5
15:15 – 16:00 u
Kind met cytopenie
Pauze
16:00 – 16:15 u
Meet the Speaker
16:15 – 16:45 u
Global Pediatric Highlights – what has changed and what is new!: Nick Brown
16:15 – 16:45 u
Global Pediatric Highlights – what has changed and what is new!: Nick Brown
DAG 1
Tijd
Stream B
Opening
10:30 – 10:45 u
Sessie 1
10:45 – 11:30 u
Koffie
11:30 – 11:45 u
Sessie 2
11:45 – 12:30 u
De invloed van ‘nature and nurture’ op longen en luchtwegen
12:30 – 12:45 u
Meet the Speaker
Pauze
12:45 – 13:00 u
Sessie 3
13:00 – 13:45 u
‘What’s new: update in (preventie van) kinderreanimatie’
Pauze
13:45 – 14:00 u
Meet the Speaker
Sessie 4
14:00 – 14:45 u
Neonatale virale infecties: niet zo onschuldig!
Pauze
14:45 – 15:15 u
Meet the Speaker
Sessie 5
15:15 – 16:00 u
Herkennen van kinderen met kanker: opvang in acute situatie, veilig transport en zinvolle diagnostiek
Pauze
16:00 – 16:15 u
Meet the Speaker
16:15 – 16:45 u
DAG 1
Tijd
Stream C
Opening
10:30 – 10:45 u
Sessie 1
10:45 – 11:30 u
Koffie
11:30 – 11:45 u
Sessie 2
11:45 – 12:30 u
SLAMsessie
12:30 – 12:45 u
Pauze
12:45 – 13:00 u
Sessie 3
13:00 – 13:45 u
Multidisciplinaire benadering van kinderen met ernstig atopisch eczeem en ernstig astma (m.m.v. Sanofi Genzyme)
Pauze
13:45 – 14:00 u
Meet the Speaker
Sessie 4
14:00 – 14:45 u
Nieuws van het SKA front: ontwikkeling in de behandeling van allergische rhinoconjunctivitis en anafylaxie up to date! (m.m.v. Abbott)
Pauze
14:45 – 15:15 u
Meet the Speaker
Sessie 5
15:15 – 16:00 u
Valkuilen bij de pro-actieve behandeling van voedselovergevoeligheid bij het jonge kind(m.m.v. Nestlé Health Science)
Pauze
16:00 – 16:15 u
Meet the Speaker
16:15 – 16:45 u
Donderdag
Tijd
Stream A
Stream B
Stream C
Opening
10:30 – 10:35 u
Opening dag 2
Sessie 1
10:35 – 11:15 u
Praktische perikelen in de periferie: Jolita Bekhof
11:00 – 11:15 u
Uitreiking Gorterpenning
Koffie / theepauze
11:15 – 11:30 u
Opening NVK GGZ dag: Kinderen en geestelijke gezondheid
Sessie 2
11:30 – 12:30 u
Bevlogen én BURNIN blijven in je werk: hoe doe je dat?
11:30 – 12:00u Kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeente. Ellende? Goede stap? Voorbode voor kindergeneeskunde? 12:00 – 12:15u Meet the Speaker
Rol van de kinderarts bij ADHD-zorg in de keten jeugd-GGZ(m.m.v. Takeda)
12:30 – 12:45 u
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Lunchpauze
12:45 – 13:00 u
Sessie 3
13:00 – 13:45 u
Communiceren op het scherpst van de snede: Spreken met kind en ouders in geval van ernstige ziekte
Chronisch zieke kinderen en welzijn: vroege identificatie en interventiemogelijkheden van eHealth
Van diagnose tot behandeling van kinderen met hypofosfatemie (m.m.v. Kyowa Kirin)
Korte pauze
13:45 – 14:00 u
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Sessie 4
14:00 – 14:45 u
Praktische Pediatrie Workshop: Communicatie
Anorexia nervosa, samen verder: shared decision making?
Chronische vermoeidheid bij autoinflammatoire en reumatische aandoeningen (m.m.v. Novartis)
Pauze
14:45 – 15:00 u
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Meet the Speaker
Sessie 5
15:00 – 16:10 u
Algemene Ledenvergadering NVK + uitreiking NVK Award
Transitiepsychiatrie (alleen voor niet NVK leden)
16:15 – 16:30 u
Cabaret
16:15 – 16:45 u
Tics en meer bij kinderen en jongeren, een update
Afsluiting
16:45 – 17:00 u
Meet the speaker
DAG 2
Tijd
Stream A
Work shops
09:00 – 10:30 u
Werkboek enterale en parenterale voeding van de neonaat” presenteert : What’s new??
Opening
10:30 – 10:35 u
Opening dag 2
Sessie 1
10:30 – 11:00 u
Praktische perikelen in de periferie: Jolita Bekhof
Sessie 1
11:00 – 11:15 u
Uitreiking Gorterpenning
Pauze
11:15 – 11:30 u
Sessie 2
11:30 – 12:30 u
Bevlogen én BURNIN blijven in je werk: hoe doe je dat?
12:30 – 12:45 u
Meet the Speaker
Pauze
12:45 – 13:00 u
Sessie 3
13:00 – 13:45 u
Communiceren op het scherpst van de snede: Spreken met kind en ouders in geval van ernstige ziekte
Pauze
13:45 – 14:00 u
Meet the Speaker
Sessie 4
14:00 – 14:45 u
Praktische Pediatrie Workshop: Communicatie
Pauze
14:45 – 15:00 u
Meet the Speaker
Sessie 5
15:00 – 16:10 u
Algemene Ledenvergadering NVK + uitreiking NVK Award
16:15 – 16:30 u
Cabaret
Afsluiting
16:45 – 17:00 u
Meet the speaker
DAG 2
Tijd
Stream C
Work shops
09:00 – 10:30 u
COVID-19 onderzoek in de kindergeneeskunde
Sessie 1
10:30 – 11:15 u
Pauze
11:15 – 11:30 u
Sessie 2
11:30 – 12:30 u
Rol van de kinderarts bij ADHD-zorg in de keten jeugd-GGZ(m.m.v. Takeda)
12:30 – 12:45 u
Meet the Speaker
Pauze
12:45 – 13:00 u
Sessie 3
13:00 – 13:45 u
Van diagnose tot behandeling van kinderen met hypofosfatemie (m.m.v. Kyowa Kirin)
Pauze
13:45 – 14:00 u
Meet the Speaker
Sessie 4
14:00 – 14:45 u
Chronische vermoeidheid bij autoinflammatoire aandoeningen (m.m.v. Novartis)
Pauze
14:45 – 15:00 u
Meet the Speaker
Sessie 5
15:00 – 16:00 u
Afsluiting
16:00 – 16:30 u
DAG 2
Tijd
09:00 – 09:45 u
Sessie (m.m.v. Novartis)
09:55 – 10:30 u
Grip op koemelkallergie (m.v.v. Nutricia)
10:30 – 10:45 u
Meet the Speaker
DAG 3
Tijd
Stream A
Work shops
09:00 – 10:00 u
Genderdysforie op de kinderleeftijd
Opening
10:00 – 10:05u
Opening dag 3
10:00 – 10:30 u
EPI-DAF studie – Peuter, kleuter en het schoolgaande kind na extreme vroeggeboorte: Peter Andriessen
Sessie 1
10:30 – 11:15 u
Prijs voor jonge onderzoekers
Pauze
11:15 – 11:30 u
Meet the Speaker
Sessie 2
11:30 – 12:30 u
COVID, long-COVID en MIS-C in de praktijk
12:30 – 12:45 u
Meet the Speaker
Pauze
12:45 – 13:00 u
Sessie 3
13:00 – 13:45 u
Richtlijn medisch en psychosociaal nieuwkomersonderzoek vluchtelingenkinderen
Pauze
13:45 – 14:00 u
Meet the Speaker
Sessie 4
14:00 – 14:45 u
Praktische Pediatrie: Vluchtelingenkinderen
Pauze
14:45 – 15:00 u
Meet the Speaker
Afsluiting
15:00 – 15:30 u
De spelende mens – een duik in de neurobiologie van plezier en spel!: Mark Mieras
Afsluiting
15:30 – 15:35 u
Afsluiting NVK Congres
DAG 3
Tijd
Stream C
Work shops
09:00 – 10:00 u
Met de BBC word je wijzer, rijker en gezonder!
10:00 – 10:30 u
Sessie 1
10:30 – 11:15 u
SLAMsessie
Pauze
11:15 – 11:30 u
Sessie 2
11:30 – 12:30 u
Ontwikkeling en toepassing van zorginnovaties en de lessons learned
12:30 – 12:45 u
Meet the Speaker
Pauze
12:45 – 13:00 u
Sessie 3
13:00 – 13:45 u
Herkenning en diagnostiek van spierziekten bij kinderen (m.m.v. Sanofi Genzyme)
Pauze
13:45 – 14:00 u
Meet the Speaker
Sessie 4
14:00 – 14:45 u
Rotavirus en meningokokken vaccinaties in de praktijk (mede mogelijk gemaakt door GSK)
Pauze
14:45 – 15:00 u
Meet the Speaker
Afsluit-ing
15:00 – 15:30 u
DAG 3
Tijd
Work shops
09:00 – 10:00 u
Palliatieve sedatie bij kinderen
maximaal 40 deelnemers

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART

Stream A

Meet the Speaker​

Kom langs voor een informeel ‘hallo’ met de sprekers van deze sessie en krijg antwoord op eventuele niet-gestelde vragen.

Stream B

Meet the Speaker​

Kom langs voor een informeel ‘hallo’ met de sprekers van deze sessie en krijg antwoord op eventuele niet-gestelde vragen.

Stream C

Meet the Speaker​

Kom langs voor een informeel ‘hallo’ met de sprekers van deze sessie en krijg antwoord op eventuele niet-gestelde vragen.

Stream A

09:00 - 10:30

'Werkboek enterale en parenterale voeding van de neonaat’ presenteert: What’s new??

Let op: aparte inschrijving voor deze workshop is vereist. U kunt zich opgeven tijdens het registratie proces van het NVK congres.

P.S. Heeft u al ingeschreven en wilt u alsnog deelnemen aan een van de workshops aan het begin van de dag, stuur dan een email met uw keuze aan registratie@scem.nl

Voorzitter:
Ron van Beek, kinderarts/neonatoloog, Amphia Ziekenhuis, Breda

Highlights uit de ESPGHAN richtlijn enterale voeding voor prematuren 2021
Chris van den Akker, kinderarts/neonatoloog Amsterdam UMC, Amsterdam

Dextrose verwerkt in de nieuwe richtlijn hypoglycemie
Femke de Groof , kinderarts/neonatoloog, NWZ, Alkmaar

Probiotica
Marijn Vermeulen, kinderarts/neonatoloog Erasmus MC Sophia, Rotterdam

Vitamine K: de nieuwe richtlijn
Femke de Groof, kinderarts/neonatoloog,NWZ, Alkmaar

WORKSHOP

Stream B

09:00 - 10:30

Interculturele communicatie voor zorgprofessionals

Deze workshop is volgeboekt

Professionals in de zorg krijgen steeds vaker te maken met patiënten met een andere culturele achtergrond, religie of levenswijze. Als professional wil je goede zorg bieden voor iedereen, maar soms voel je onmacht omdat je de juiste houding, kennis of vaardigheden mist. Hierdoor krijgt de patiënt mogelijk minder goede zorg en zijn consulten en behandelingen minder effectief door miscommunicatie.
Onderzoek laat zien dat het goed omgaan met culturele verschillen niet vanzelfsprekend is. Ons brein reageert anders op mensen waarvan we verschillen. We stereotyperen onbewust en we interpreteren situaties vaak vanuit onze eigen culturele normen en waarden. Hierdoor kan onbegrip ontstaan. We kunnen het gedrag van de ander niet plaatsen. Het is frustrerend als de ander ons niet begrijpt, ondanks onze moeite en goede bedoelingen. Daarom is interculturele sensitiviteit nodig: je kan je verplaatsen in de patient en je stemt je communicatie af op diens behoeften en beleving, ongeachte culturele achtergrond. Dit zonder je eigen cultuur te hoeven opgeven.
In deze workshop bespreken we tools die hierbij gebruikt kunnen worden. Deelnemers oefenen met het toepassen van enkele tools bij het oplossen van een medische casus van interculturele miscommunicatie en ontdekken de aspecten die meespelen bij interculturele communicatie. Deelnemers krijgen zicht op de blinde vlekken in de communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten.

Sprekers:
*Charlie Obihara, kinderarts-infectioloog-immunoloog/opleider/ onderzoeker/trainer in interculturele communicatie/ Auteur, Elisabeth-TweeSteden ziekehuis, Tilburg
* Dorian Maarse, teamcoach/ trainer in interculturele communicatie/ Qualified Administrator Intercultural Development Inventory (IDI)/ auteur, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht

WORKSHOP

Stream C

09:00 - 10:30

COVID-19 onderzoek in de kindergeneeskunde

Let op: aparte inschrijving voor deze workshop is vereist. U kunt zich opgeven tijdens het registratie proces van het NVK congres.

P.S. Heeft u al ingeschreven en wilt u alsnog deelnemen aan een van de workshops aan het begin van de dag, stuur dan een email met uw keuze aan registratie@scem.nl

In de afgelopen anderhalf jaar is in Nederland door veel collegae uitstekend onderzoek verricht naar de huidige COVID-19 pandemie en de effecten hiervan. Tijdens dit symposium geven wij u een update van de uitkomsten van een groot aantal van deze studies. Aangezien de actualiteiten ons telkens inhalen maken wij het definitieve programma kort voor het NVK congres bekend.

Corona verspreiding in jonge gezinnen: de COKids studie
Marieke de Hoog, epidemiologist/ postdoctoral researcher, UMCU, Utrecht       

SALIVA SARS-CoV2 antibody prevalence in children -COVID-KIDS
Maya Keuning,  arts-onderzoeker, Amsterdam AMC, Amsterdam

Sarsliva, een huishoudonderzoek naar de waarde van speeksel
Lisa Kolodziej, arts-onderzoeker, Spaarne Gasthuis, Haarlem

Breastfeeding in times of COVID-19
Britt van Keulen, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC, Amsterdam

MIS-C en COVID-19 bij kinderen in Nederland: COPP-studie update.
Miriam Mooij, kinderarts i.o., LUMC, Leiden

Mother milk inhibits enveloped virus infection, including SARS-CoV-2, in human gut organoids.
Ikrame Aknouch, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC, Amsterdam

De mentale en sociale gezondheid van kinderen tijdens de COVID-19 lockdown.
Michiel Luijten, arts-onderzoeker, Prinses Maxima Centrum/Amsterdam AMC, Amsterdam

WORKSHOP

Stream D

Meet the Speaker​

Kom langs voor een informeel ‘hallo’ met de sprekers van deze sessie en krijg antwoord op eventuele niet-gestelde vragen.

Stream B

11:15 - 11:30

Opening NVK GGZ dag: Kinderen en geestelijke gezondheid

Dagvoorzitter:
Merel van Dorp, sociaal wetenschapper/journalist

Opening  NVK GGZ dag
Prof.dr. Arne Popma, voorzitter KJP en Károly Illy, voorzitter NVK

 

NVK GGZ

Stream A

Meet the Speaker​

Kom langs voor een informeel ‘hallo’ met de sprekers van deze sessie en krijg antwoord op eventuele niet-gestelde vragen.

Stream B

Meet the Speaker​

Kom langs voor een informeel ‘hallo’ met de sprekers van deze sessie en krijg antwoord op eventuele niet-gestelde vragen.

Stream C

Meet the Speaker​

Kom langs voor een informeel ‘hallo’ met de sprekers van deze sessie en krijg antwoord op eventuele niet-gestelde vragen.

Stream B

16:15 - 16:45 uur

Tics en meer bij kinderen en jongeren, een update.

Wat is de differentiaaldiagnose van tics, wanneer zijn tics een probleem en wanneer moet ik verwijzen naar een kinder- en jeugdpsychiater? In deze bijdrage leert u de laatste kennis over het onstaan van tics als ook het onderscheid tussen verschillende bewegingsstoornissen, complexe tics, compulsies, impulsies en Gilles de la Tourette. Verder hoort u van de behandelopties en de vele bijkomende problemen die vaak samen lopen met tics.

Spreker:
Chaim Huijser, kinder- en jeugdpsychiater, De Bascule/Levvel, Amsterdam

NVK GGZ

Stream A

09:00 - 10:00

Genderdysforie op de kinderleeftijd

Let op: aparte inschrijving voor deze workshop is vereist. U kunt zich opgeven tijdens het registratie proces van het NVK congres.

P.S. Heeft u al ingeschreven en wilt u alsnog deelnemen aan een van de workshops aan het begin van de dag, stuur dan een email met uw keuze aan registratie@scem.nl

Voorzitters: Sabine Hannema, kinderarts-endocrinoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam; Hedi Claahsen, kinderarts-endocrinoloo, Radboudumc, Nijmegen

Men spreekt van gender incongruentie (GI) als de genderidentiteit van een persoon niet overeenkomt met het bij de geboorte toegewezen geslacht. In de afgelopen 10 jaar is de prevalentie van GI bij kinderen en adolescenten aanzienlijk toegenomen. Met toename van de hulpvraag groeien in Nederland ook de wachtlijsten voor deze zorg. Het gebruik van GnRH-analogen om gonadotropines te onderdrukken bij adolescenten met GI kan de voortgang van de puberteit effectief voorkomen en genderbevestigende hormonale behandeling helpt geslachtskenmerken van het zelf geïdentificeerde geslacht te ontwikkelen. Echter medische behandeling bij adolescenten wordt alleen aanbevolen na zorgvuldige evaluatie door een ervaren team psychologen en met  geïnformeerde toestemming ook na uitgebreide counseling over de voor en nadelen en over de consequenties op fertiliteit. In dit symposium geven wij achtergrondinformatie over medische en psychologische en ethische  aspecten van de zorg en gaan graag in een interactieve  panel discussie met experts op het gebied van transgender zorg in op actuele medische en maatschappelijke discussies. 

Panel:
*Sabine Hannema, kinderarts-endocrinoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
*Hedi Claahsen, kinderarts-endocrinoloo, Radboudumc, Nijmegen
*Daniel Klink, kinderarts – endocrinoloog, ZNA, Belgie
*Thomas Steensma,psycholoog, Amsterdam UMC, Amsterdam
*Anke Oerlemans, medische ethicus

WORKSHOP

Stream B

09:00 - 10:00

Zorgevaluatie onderzoek in de algemene kindergeneeskunde: Tijd voor samenwerking!

Let op: aparte inschrijving voor deze workshop is vereist. U kunt zich opgeven tijdens het registratie proces van het NVK congres.

P.S. Heeft u al ingeschreven en wilt u alsnog deelnemer aan een van de workshops aan het begin van de dag, stuur dan een email met uw keuze aan registratie@scem.nl

In 2020 is de kennisagenda voor de algemene kindergeneeskunde gereed gekomen met een top-10 kennisvragen, die we belangrijk vinden om de komende jaren te beantwoorden. Hoe krijgen we dit voor elkaar, op welke manieren kunnen we samen zorgevaluatie onderzoeken opzetten en uitvoeren. Tijdens deze workshop willen we graag ideeën en ervaringen uitwisselen.

 Sprekers:
*Jolita Bekhof, kinderarts, Isala, Zwolle
* Merijn Bijlsma, kinderarts, Amsterdam UMC, Amsterdam
* Gertjan Driessen, kinderarts-infectioloog/immunoloog, MUMC+, Maastricht
* Frans Plötz, kinderarts/ hoogleraar zorgevaluatie algemene kindergeneeskunde, Tergooi/ Emma kinderziekenhuis/AUMC, Hilversum

WORKSHOP

Stream C

09:00 - 10:00

Met de BBC word je wijzer, rijker en gezonder!

Let op: aparte inschrijving voor deze workshop is vereist. U kunt zich opgeven tijdens het registratie proces van het NVK congres.

P.S. Heeft u al ingeschreven en wilt u alsnog deelnemen aan een van de workshops aan het begin van de dag, stuur dan een email met uw keuze aan registratie@scem.nl

Kom luisteren naar de ‘cursus’ registreren voor dummies om in de kindergeneeskundige praktijk (van welk type dan ook) slim te registreren en als vakgroep of afdeling kindergeneeskunde financieel profijt te behalen! En hoe werkt het NVK Advies Gezond en veilig werk in de praktijk? De BBC praat u tijdens het congres graag bij over registreren en gezond roosteren om u na het congres weer iets wijzer de beste zorg voor de patiënt te laten leveren!

WORKSHOP

Stream D

09:00 - 10:00

Palliatieve sedatie bij kinderen

Let op: aparte inschrijving voor deze workshop is vereist. U kunt zich opgeven tijdens het registratie proces van het NVK congres.

P.S. Heeft u al ingeschreven en wilt u alsnog deelnemen aan een van de workshops aan het begin van de dag, stuur dan een email met uw keuze aan registratie@scem.nl

VOLGEBOEKT

Voorzitter:
Eduard Verhagen, kinderarts/afdelingshoofd, UMCG Groningen

Palliatieve sedatie (PS) is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Het wordt ingezet bij kinderen met refractaire symptomen zoals pijn, dyspnoe, agitatie en angst, waarbij het overlijden binnen afzienbare tijd wordt verwacht. Het doel van PS is om maximaal comfort te bieden in de laatste levensfase. Het wordt niet toegepast met de vooropgezette bedoeling om het overlijden te bespoedigen of uit te stellen. Het onderscheid tussen PS en opzettelijke levensbeëindiging is juridisch zeer belangrijk maar in de praktijk een grijs gebied.
In deze workshop gaan we dieper op PS in, met korte discussies en samenvattende presentaties
De workshop wordt begeleid door 5 experts die ieder vanuit hun perspectief de noodzakelijke kennis overdragen en met de toehoorders in discussie gaan over palliatieve sedatie in de kinderpalliatieve praktijk.

Sprekers:
* Hennie Knoester, kinderarts-intensivist/medisch hoofd, Emma Thuisteam/ Emma Kinderziekenhuis-Amsterdam UMC, Amsterdam
* Eduard Verhagen, hoogleraar kinderpalliatieve zorg, Beatrix Kinder ziekenhuis-UMCG, Groningen
* Marije Brouwer, medisch ethicus/onderzoeker kinderpalliatieve zorg, UMCU-Wilhelmina/ Beatrix kinderziekenhuis-UMCG, Utrecht/Groningen
* Marinka de Groot, casemanager/verpleegkundig specialist, Emma Thuisteam/ Emma Kinderziekenhuis-Amsterdam UMC, Amsterdam
* Chris de Kruiff, algemeen kinderarts/kinderarts, Emma Thuisteam/ Emma Kinderziekenhuis-Amsterdam UMC, Amsterdam

WORKSHOP

Stream A

10:00 - 10:30 uur

EPI-DAF studie - Peuter, kleuter en het schoolgaande kind na extreme vroeggeboorte: Peter Andriessen

Peter Andriessen, Maxima Medisch centrum, Veldhoven

In 2010 werd de richtlijn Perinataal Beleid bij Extreme Vroeggeboorte van kracht. Hiermee werd de grens voor actieve behandeling verlaagd van 25 naar 24 weken zwangerschapsduur. Het verlagen van deze grens riep de vraag op wat dit zou betekenen voor de latere ontwikkeling van deze kwetsbare kinderen. De Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds heeft een schenking gedaan aan Máxima MC die het mogelijk maakte wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de lange-termijn uitkomsten na extreme vroeggeboorte. Hiermee werd de EPI-DAF studie geboren. Het eerste deel van het acroniem verwijst naar Extremely Preterm Infant dat in verschillende internationale studies – zoals EPICURE, EPIBEL en EPIPAGE – wordt genoemd. Het tweede deel verwijst naar Dutch Analysis on Follow-up met een knipoog naar de subsidiegever, nazaten van de DAF fabriek.

Biografie
Peter Andriessen werkt sinds 1999 als kinderarts in Máxima MC. Naast patiëntenzorg op de neonatale intensive care unit houdt Peter zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Philips Research wordt onderzoek verricht naar het verbeteren van patiëntmonitoring op de NICU, zowel op gebied van slim alarmeren (alarmreductie) als naar het ontwikkelen van algoritmen om vroegtijdig ziekteprocessen (b.v. sepsis) te kunnen voorspellen. Verder is Peter projectleider van de EPI-DAF studie.

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART

Stream A

Meet the Speaker​

Kom langs voor een informeel ‘hallo’ met de sprekers van deze sessie en krijg antwoord op eventuele niet-gestelde vragen.

Stream B

Meet the Speaker​

Kom langs voor een informeel ‘hallo’ met de sprekers van deze sessie en krijg antwoord op eventuele niet-gestelde vragen.

Stream C

Meet the Speaker​

Kom langs voor een informeel ‘hallo’ met de sprekers van deze sessie en krijg antwoord op eventuele niet-gestelde vragen.