Meer informatie

Sanofi Genzyme

Tijdens deze online nascholing worden de uitdagingen besproken die komen kijken bij het herkennen van neuromusculaire ziekten bij kinderen. Vroegtijdige herkenning is belangrijk aangezien voor een aantal aandoeningen behandeling beschikbaar is. Het doel is gedurende deze uitzending een aantal praktische handvatten aan te reiken om u in de dagelijkse praktijk te ondersteunen.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen staan tijdens deze online nascholing centraal:

  • Waarom is vroege diagnostiek belangrijk?
  • Hoe onderzoek je een slap kind?
  • Naar wie kan ik doorverwijzen?

Sprekers
Dr. W.L. van der Pol (Ludo), Neuromusculair neuroloog, UMC Utrecht
Dr. I. Cuppen (Inge), Kinderarts en kinderneuroloog, UMC Utrecht
Dr. M. Schoenmakers (Marja), Kinderfysiotherapeut, UMC Utrecht
Dr. C.J. (Kees) Vos, huisarts Spijkenisse en moderator

Takeda

Takeda richt zich al 240 jaar op het ontwikkelen en leveren van geneesmiddelen, met als doel het genezen van patiënten en/of het verbeteren van hun kwaliteit van leven. In samenwerking met u als kinderarts, dragen wij graag bij aan het verbeteren van de zorg voor kinderen en adolescenten met ADHD of een immuundeficiëntie.

Tijdens het NVK organiseren wij i.s.m. Mark Hoetjer (kinderarts, Diakonessenhuis, Utrecht) de volgende sessie: Wat is de rol van de kinderarts bij ADHD zorg in de jeugd GGZ keten? De sessie is 7 oktober om 11.30 (Stream C).
Deze masterclass geeft inzicht in de rol van de kinderarts in de jeugd GGZ – wat zijn uitdagingen en verbeterpunten binnen de ketenzorg?

Kijk voor meer informatie en ondersteunende middelen op het gebied van ADHD op www.aandachtvooradhd.nl en op www.igwijzer.nl voor meer inzichten in immunoglobulinevervangingstherapie bij immuundeficiënties.

Novartis

Vermoeidheid is een veelvoorkomend probleem bij chronische ziekten, met soms grote gevolgen voor het dagelijks functioneren. Patiënten geven aan dat het vaak wordt onderschat door hun omgeving, waaronder ook hun behandelend arts. In deze praktische workshop gaan we u handreikingen bieden voor de aanpak van chronische vermoeidheid bij kinderen, met als voorbeeld autoinflammatoire aandoeningen. De workshop wordt gegeven door ervaringsdeskundige Saskya Angevare van KAISZ en vermoeidheidsexperts dr. Sanne Nijhof en dr. Merel van der Vlist uit het UMCU.

We verwelkomen u graag tijdens deze workshop op donderdag 7 oktober om 14.00 uur.

Kyowa Kirin

X-gebonden hypofosfatemie (XLH) XLH is een zeldzame, erfelijke en levenslange nierfosfaat uitscheidingsstoornis. Door een PHEX mutatie in het X-chromosoom wordt er overmatig fibroblast groeifactor 23 (FGF23) geproduceerd wat de fosfaathomeostase verstoord. De verstoring resulteert in verminderde heropname van fosfaat in de nieren en in de darmen door verlaging van actieve vitamine D wat uiteindelijk resulteert in hypofosfatemie.

XLH presenteert zich meestal gedurende de eerste twee levensjaren met o.a. misvormingen in de onderste extremiteiten, beperkte groei, rachitis, verwijde metaphyse bij pols en enkel, tand abcessen, osteomalacie, zwakke spieren en stijfheid. 

De diagnose XLH wort o.a. gesteld door controle van het serum fosfaat niveau, genetische testen en onderzoek in de familie geschiedenis. Voor informatie voor zorgverleners of patiënten kunt u

de volgende link raadplegen

Nutricia

Wij geloven dat de juiste voeding en support ieders gezondheid en welzijn ten goede komt. Vanaf de eerste 1.000 dagen en telkens wanneer je ons nodig hebt.
De mooie momenten waarbij we het leven omarmen, maar ook tijdens de moeilijkere periodes, waarbij wij het leven ten volle ondersteunen.

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART