NVK zorgevaluaties: NeoPartner

Geïnitieerd door: OLVG, locatie West
Vaak is het voor ouders stressvol als hun kind na de geboorte wordt opgenomen in het ziekenhuis. Van andere onderzoeken hebben we geleerd dat we stress kunnen verminderen door aan de ouders voldoende informatie te geven. Dat kan bijvoorbeeld door ouders op een gestructureerde manier te betrekken in de zorg.

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART