HagaZiekenhuis

Neemt deel aan de zorgevaluaties:
dr. A. de Grouw
Neemt deel aan praktijk variatie onderzoeken:
OnderzoekHoofdonderzoekerEmailadres hoofdonderzoeker

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART