Universitair Medisch Centrum Utrecht

Neemt deel aan de zorgevaluaties:
No data was found
Neemt deel aan praktijk variatie onderzoeken:
OnderzoekHoofdonderzoekerEmailadres hoofdonderzoeker
SPREAD snapshot studie
Louis Bont

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART