Universitair Medisch Centrum Groningen

Neemt deel aan de zorgevaluaties:
dr. A.M. Boot
Neemt deel aan praktijk variatie onderzoeken:

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART