Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Neemt deel aan de zorgevaluaties:
dr. Ben Sammekrot
dr. P.G. Verhoeve
Neemt deel aan praktijk variatie onderzoeken:
OnderzoekHoofdonderzoekerEmailadres hoofdonderzoeker

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART