Amsterdam UMC, locatie AMC

Neemt deel aan de zorgevaluaties:
prof. dr. Marc Benninga
Neemt deel aan praktijk variatie onderzoeken:

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART