Arne Popma verzorgt Simon van Creveld-lezing

Het NVK Congres biedt via de Simon van Creveld-lezing een podium voor personen of instanties die zich inzetten voor de verbetering van de sociaal-maatschappelijke positie van kinderen. Dit jaar is dat professor dr. Arne Popma, hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie & psychosociale zorg van Amsterdam UMC/Emma Kinderziekenhuis. Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich op de ontwikkeling van psychische problemen van kinderen, met speciale aandacht voor kinderen die met het civiele recht of de strafrechtspraak te maken krijgen. Popma is voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Arne Popma over zijn lezing: “De mentale gezondheid van kinderen, jongeren en gezinnen staat onder druk. De afgelopen jaren trokken we als kinderartsen en kinderpsychiaters steeds nadrukkelijker samen op om hier aandacht voor te vragen. Toch blijven er ook nog veel vragen over. Hoe duiden we de toename van mentale problemen bij jonge mensen? Waar zouden we als maatschappij prioriteiten kunnen stellen voor verbeteringen? En hoe gaan we de groeiende ongelijkheid in materiële zin én qua gezondheid tegen? Hebben kinderen überhaupt nog toegang tot zorg als het nodig is? In deze lezing onderzoeken we wat onze rol hierin is en hoe we in co-creatie met kinderen en jongeren kunnen werken aan een eigentijdse manier van welzijn- en gezondheidsbevordering.”

De Simon van Creveld-lezing wordt direct gehouden na de opening van het NVK Congres op woensdag 14 juni.

(Foto: Jeroen Dietz)

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART