AJN NVK Dag ‘De jeugd- en kinderarts samen aan zet!’

De AJN NVK-dag op vrijdag 16 juni staat in het teken van de verbinding tussen jeugd- en kinderarts. Waar kunnen ze van elkaar leren? Welke initiatieven zijn er om de samenwerking te optimaliseren? En hoe zorgen we ervoor dat beide partijen geen oneigenlijke taken of verwachtingen krijgen toebedeeld?

In het huidige zorglandschap werken veel organisaties op zichzelf aan goede, maar tevens overlappende projecten. Zeker in de jeugdgezondheidszorg en kindergeneeskunde zijn er veel overeenkomsten. Bijvoorbeeld in het holistisch denken over het sociale systeem waarbinnen een kind opgroeit, het preventief ingrijpen teneinde (verdere) ziekte te voorkómen en de communicatie met zowel ouder als kind die daarvoor op het juiste niveau moet zijn afgestemd.

In beide beroepsgroepen wordt dagelijks geprobeerd de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Maar wat is dat nou eigenlijk, juiste zorg? Tijdens de AJN NVK-dag komt dat aan de orde aan de hand van praktijkvoorbeelden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere vroeg signalering in gedrag in de ontwikkeling van 0-4 jaar, vluchtelingenkinderen, (kwetsbare) meisjes en de rol van social media.

De dag wordt geleid door Jesper Rijpma. Hij wil vooral het gesprek centraal stellen. Neem dus je eigen praktijkperikelen, ideeën of mislukkingen mee, zodat in dialoog deze dag naar een hoger plan kan worden getild.

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART